« Sęd 12:14 Księga Sędziów 12:15 Sęd 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(13:14) I umarł i pogrzebion jest w Pharaton ziemi Ephraim, na górze Amalek.
2.GDAŃSKA.1881Umarł potem Abdon, syn Hellelów, Faratończyk, i pogrzebiony jest w Faratonie w ziemi Efraimskiej, na górze Amalekitów.
3.GDAŃSKA.2017Potem umarł Abdon, syn Hillela, Piratończyk, i został pogrzebany w Piratonie, w ziemi Efraima, na górze Amalekitów.
4.CYLKOWPoczem umarł Abdon, syn Hillela, Piretończyk, i pochowano go w Piratonie, w ziemi Efraima, na górach amalekickich.
5.KRUSZYŃSKIGdy umarł Abdon, syn Hillela, Piratończyk, był pochowany w Pirathon, w ziemi Efraima, na górze amalekickiej.
6.TYSIĄCL.WYD5I umarł Abdon, syn Hillela z Pireatonu, i pochowano go w Pireatonie w ziemi Efraima, na górze Amalekitów.
7.BRYTYJKAA gdy umarł Abdon, syn Hillela, Piratończyk, został pochowany w Piraton, w ziemi efraimskiej, na pogórzu amalekickim.
8.POZNAŃSKAPotem umarł Piratonita Abdon, syn Hillela, i został pochowany w Piratonie, w ziemi Efraima, na Górze Amalekitów.
9.WARSZ.PRASKAGdy umarł Abdon, syn Hillela z Pireatonu, został pochowany w Pireatonie, na ziemi Efraima, w górach Amalekitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Abdon, syn Hillela, Piretończyk, umarł i pochowano go w Piratonie, w ziemi Efraima, na górach amalekickich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Abdon, syn Hilela, Piratończyk, umarł, został pochowany w Piraton, w ziemi Efraim, na pogórzu Amalekitów.