« Sęd 13:23 Księga Sędziów 13:24 Sęd 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Porodziła tedy syna i nazwała imię jego Samson: i urosło dziecię i błogosławił mu Pan.
2.GDAŃSKA.1881Porodziła tedy ona niewiasta syna, i nazwała imię jego Samson; i rosło dziecię, a błogosławił mu Pan.
3.GDAŃSKA.2017Kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson. I dziecko rosło, a PAN mu błogosławił.
4.CYLKOWI tak urodziła owa niewiasta syna i nazwała imię jego Szymszon. I podrastał chłopiec i błogosławił mu Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKINiewiasta urodziła syna i dała mu imię Samson. Chłopiec podrastał i Bóg mu błogosławił.
6.TYSIĄCL.WYD5Urodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił.
7.BRYTYJKAI porodziła ta kobieta syna, i nazwała jego imię Samson; a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił.
8.POZNAŃSKAKobieta urodziła syna i nadała mu imię Samson. Chłopię rosło i Jahwe mu błogosławił.
9.WARSZ.PRASKAPotem kobieta urodziła syna i dała mu na imię Samson. Chłopiec rósł i błogosławieństwo Jahwe było z nim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak owa niewiasta urodziła syna oraz nazwała jego imię Szymszon. I chłopiec podrastał, a WIEKUISTY mu błogosławił.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem żona Manoacha urodziła syna. Nadała mu imię Samson. Chłopiec rósł i PAN mu błogosławił.