« Sęd 17:10 Księga Sędziów 17:11 Sęd 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyzwolił i mieszkał u człowieka, i był mu jako jeden z synów.
2.GDAŃSKA.1881I upodobało się Lewicie mieszkać z mężem onym; a był przy nim on młodzieniec jako jeden z synów jego.
3.GDAŃSKA.2017I spodobało się Lewicie mieszkać z tym człowiekiem; a ten młodzieniec stał się dla niego jakby jednym z jego synów.
4.CYLKOWZgodziwszy się tedy lewita pozostać u tego człowieka, stał mu się ów młodzieniec jako jeden z jego synów.
5.KRUSZYŃSKIZgodził się ów młodzieniec lewita pozostać i był dla tego człowieka, jakby jednym z jego synów.
6.TYSIĄCL.WYD5Spodobało się owemu lewicie zamieszkać z tym mężem i młody ów człowiek stał się dla niego jakby jednym z jego synów.
7.BRYTYJKAZgodził się tedy Lewita pozostać u tego męża i młodzieniec ten był dlań jak jeden z jego synów.
8.POZNAŃSKAi zdecydował się (Lewita) pozostać u tego męża; był więc ten młodzieniec u niego jak gdyby jednym z jego synów.
9.WARSZ.PRASKAI wszedł lewita, zgadzając się zamieszkać u tego człowieka, który, będąc jeszcze młody, był dla niego jakby synem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Lewita zgodził się pozostać u tego człowieka i ów młodzieniec stał się jak jeden z jego synów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZgodził się pozostać u Micheasza, a Micheasz traktował go, młodego skądinąd człowieka, jak jednego ze swoich synów.