« Sęd 17:12 Księga Sędziów 17:13 Sęd 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz wiem, że mi Bóg uczyni dobrze, mającemu kapłana z rodu Lewitskiego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Michas: Teraz wiem, że mi będzie Pan błogosławił, gdyż mam Lewitę za kapłana.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Micheasz powiedział: Teraz wiem, że PAN będzie mnie błogosławił, gdyż mam Lewitę za kapłana.
4.CYLKOWI rzekł Micha: Oto teraz wiem na pewno, że mi Wiekuisty dobrze świadczyć będzie, ponieważ mam lewitę za kapłana.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Mikhaja: "Teraz wiem, że Jahwe będzie mi dobrze czynił, mam lewitę za kapłana".
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł wówczas Mika: Teraz wiem, że mi Pan będzie błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana.
7.BRYTYJKAWtedy Micheasz rzekł: Teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż Lewita został u mnie kapłanem.
8.POZNAŃSKAMika rzekł: - Teraz wiem, że Jahwe darzyć mnie będzie dobrodziejstwami, bo mam Lewitę za kapłana.
9.WARSZ.PRASKAAle Mika powtarzał sobie: Wiem teraz, że Jahwe będzie mi błogosławił, gdyż mam za kapłana człowieka z pokolenia Lewiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Micha powiedział: Oto teraz na pewno wiem, że WIEKUISTY będzie mi dobrze świadczył, ponieważ mam za kapłana Lewitę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMicheasz był zadowolony: Teraz wiem, że PAN będzie mi szczęścił, kapłanem bowiem został u mnie Lewita!