« Sęd 18:3 Księga Sędziów 18:4 Sęd 18:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który im odpowiedział: To a to mi uczynił Michasz i najął mię za myto, abych mu był kapłanem.
2.GDAŃSKA.1881A on im odpowiedział: Tak a tak postanowił ze mną Michas, i najął mię, abym u niego był za kapłana.
3.GDAŃSKA.2017A on im odpowiedział: Tak a tak postąpił ze mną Micheasz, najął mnie i jestem jego kapłanem.
4.CYLKOWI odpowiedział im: Tak a tak uczynił mi Micha i zgodził mnie, i służę mu za kapłana.
5.KRUSZYŃSKIOdpowiedział im: "Mikhaja uczynił dla mnie to i owo, wynagrodził mnie i jestem dla niego kapłanem".
6.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im: Tak a tak postanowił Mika co do mojej osoby, najął mnie, abym służył u niego jako kapłan.
7.BRYTYJKAA on im odpowiedział: Tak a tak postąpił ze mną Micheasz; wynajął mnie sobie i zostałem u niego kapłanem.
8.POZNAŃSKAOdpowiedział im: - To a to zrobił dla mnie Mika. Najął mnie za zapłatą i jestem u niego kapłanem.
9.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Mika tak i tak zdecydował, wyznaczył mi zapłatę i służę mu jako kapłan.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem im odpowiedział: Tak, a tak uczynił mi Micha, i mnie najął, więc służę mu za kapłana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLewita opowiedział, jak postąpił z nim Micheasz, i zakończył: Wynajął on mnie i jestem u niego kapłanem.