« Sęd 18:31 Księga Sędziów 19:1 Sęd 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Był niejaki mąż Lewit, mieszkający w boku góry Ephraim, który pojął żonę z Bethlehem Judy:
2.GDAŃSKA.1881I stało się w one dni, gdy króla nie było w Izraelu, że mąż niektóry Lewita, mieszkający przy stronie góry Efraim, pojął sobie żonę założnicę z Betlehem Juda.
3.GDAŃSKA.2017W tych dniach, kiedy nie było króla w Izraelu, pewien Lewita, mieszkający przy zboczu góry Efraim, wziął sobie nałożnicę z Betlejem judzkiego.
4.CYLKOWStało się zaś onego czasu - nie było wtedy jeszcze króla w Izraelu - że przebywał niejaki lewita na skraju gór efraimskich, który wziął sobie kobietę z Betlehem w Judei, na nałożnicę.
5.KRUSZYŃSKIW owych czasach, gdy króla nie było w Izraelu, był pewien mąż lewita, przebywający na krańcach gór Efraima, który wziął sobie kobietę z Betlejem judzkiego na nałożnicę.
6.TYSIĄCL.WYD5W owych dniach - nie było wówczas króla w Izraelu - pewien mąż, lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za drugorzędną żonę kobietę z Betlejem judzkiego.
7.BRYTYJKAW tymże czasie – a nie było wtedy jeszcze króla w Izraelu – żył na skraju pogórza efraimskiego jako obcy przybysz pewien mąż Lewita, który wziął sobie nałożnicę z Betlejemu judzkiego.
8.POZNAŃSKAW tym czasie, kiedy nie było króla w Izraelu, pewien Lewita przebywał na prawach gościa na krańcach gór Efraim. Wziął on sobie kobietę z Betlejem Judzkiego jako nałożnicę.
9.WARSZ.PRASKAByły to czasy, kiedy Izrael nie miał króla. Wtedy właśnie kapłan lewita, mieszkający na skraju gór Efraima, wziął sobie za żonę kobietę z Betlejem judzkiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś owego czasu się stało a wtedy nie było jeszcze króla w Israelu – że pewien Lewita przebywał na skraju gór efraimskich i wziął on sobie za nałożnicę kobietę z Betlechem, w Judei.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych czasach - a nie było jeszcze króla w Izraelu - na skraju pogórza Efraima mieszkał jako obcy przybysz pewien człowiek, Lewita, który pojął sobie za nałożnicę kobietę z Judy, z Betlejem.