« Rut 1:13 Księga Rut 1:14 Rut 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA onie, wzniosszy głos, wtore poczęlesta płakać. Orfa, całowawszy świekrew, wroci się, ale Rut dzierżała się świekrwie swej.
2.WUJEK.1923Podniósłszy tedy głos zasię jęły płakać: Orpha pocałowała świekrę i wróciła się: Ruth została przy świekrze swéj.
3.GDAŃSKA.1881Ale one podniósłszy głos swój, znowu płakały. I pocałowała Orfa świekrę swoję; a Ruta została przy niej.
4.GDAŃSKA.2017A one znowu podniosły głosy i zaczęły płakać. I Orfa pocałowała swoją teściową, ale Rut pozostała przy niej.
5.CYLKOWWtedy zaczęły na nowo głośno płakać; poczem ucałowała Orpa świekrę swoję, Ruth jednak przylgnęła do niej.
6.KRUSZYŃSKIA, podniósłszy swój głos, jeszcze płakały. Następnie Orfa pożegnała świekrę swoją, Rut zaś przyłączyła się do niej.
7.TYSIĄCL.WYD5Znowu zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut pozostała przy niej.
8.BRYTYJKALecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej.
9.POZNAŃSKAI znów zaczęły głośno płakać, po czym Orpa ucałowała teściową i wróciła do swego ludu, Rut natomiast pozostała przy niej.
10.WARSZ.PRASKAWtedy one jeszcze bardziej zaczęły zanosić się od płaczu. W końcu Orpa ucałowała matkę swojego męża [i odeszła], a Rut pozostała z Noemi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy na nowo zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała swą teściową, ale Ruth do niej przylgnęła.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa znów gorzko zapłakały. Potem Orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Rut jednak do niej przylgnęła.