« Rut 1:2 Księga Rut 1:3 Rut 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI umarł Elimelech, mąż Noemi, a ostała sama z syny.
2.WUJEK.1923I umarł Elimelech, mąż Noemi, i została sama z synami.
3.GDAŃSKA.1881Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała z dwoma synami swoimi.
4.GDAŃSKA.2017Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała sama z dwoma synami.
5.CYLKOWPoczem umarł Elimelech, mąż Naemi, tak że pozostała ona wraz z dwoma synami swymi.
6.KRUSZYŃSKIElimelekh, mąż Naomi, umarł, ona zaś pozostała ze swoimi dwoma synami.
7.TYSIĄCL.WYD5Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami.
8.BRYTYJKAPotem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami.
9.POZNAŃSKAUmarł jednak Elimelek, mąż Noemi, a ona pozostała sama z dwoma synami.
10.WARSZ.PRASKAPo pewnym czasie Elimelek, mąż Noemi, zmarł i wdowa pozostała sama z dwoma synami,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem umarł Elimelech mąż Naemi, zatem ona pozostała z dwoma swoimi synami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPo pewnym czasie Elimelek, mąż Noemi, zmarł i pozostawił ją wraz z dwoma synami.