« Rut 1:4 Księga Rut 1:5 Rut 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa obasta umarła, ❬...❭ Maalon i Telijon. I ostała żona sirotą po dwu synu i po mężu.
2.WUJEK.1923I oba umarli, to jest, Mahalon i Chelion: i została niewiasta osierociała bez dwu synów i bez męża.
3.GDAŃSKA.1881Umarli potem i oni oba, Mahalon i Chelijon; i tak ona niewiasta osierociała po obu synach swoich i po mężu swoim.
4.GDAŃSKA.2017Potem obaj, Machlon i Kilion, również umarli; i tak kobieta ta pozostała sama bez swoich dwóch synów i bez męża.
5.CYLKOWPoczem umarli też i oni obaj, Machlon i Kiljon, tak że pozostała ona kobieta osierocona po obu synach i po mężu swoim.
6.KRUSZYŃSKIGdy obydwaj, to jest Mahlon i Khilion również umarli, pozostała owa niewiasta pozbawiona obydwu swoich synów i swego męża.
7.TYSIĄCL.WYD5Obaj - tak Machlon, jak i Kilion - również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i swego męża.
8.BRYTYJKAGdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża.
9.POZNAŃSKAGdy również pomarli obaj: Machlon i Kilion, pozostała niewiasta [Noemi] sama, bez obu synów i bez męża.
10.WARSZ.PRASKAGdy obaj synowie, Machlon i Kilion, zmarli, Noemi pozostała sama po stracie synów i męża.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym i oni obaj Machlon i Kiljon też umarli, a pozostała owa kobieta, osierocona po obu synach oraz po swoim mężu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAle Machlon i Kilion również umarli - i tak Noemi pozostała bez swoich dwojga dzieci i bez męża.