« Rut 4:2 Księga Rut 4:3 Rut 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy oni siedli, rzekł do powinowatego: Część pola brata naszego Elimelecha przeda Noemi, która się wróciła z kraju Moabitskiego:
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł onemu powinowatemu: Dział roli, który był brata naszego Elimelecha, sprzedała Noemi, która się wróciła z ziemi Moabskiej.
3.GDAŃSKA.2017I przemówił do tamtego spokrewnionego: Noemi, która wróciła z ziemi Moabu, sprzedaje kawałek ziemi, która należała do naszego brata Elimelecha.
4.CYLKOWNastępnie rzekł onemu powinowatemu: Dział pola, który należał do krewnego naszego Elimelecha sprzedała Naemi, co z krainy moabskiej wróciła.
5.KRUSZYŃSKII rzekł do tego, co miał obowiązek wykupu: "Działkę pola, które należało do brata naszego Elimelekha, sprzedała Naomi, powróciwszy z krainy Moabu.
6.TYSIĄCL.WYD5Przemówił do tamtego krewnego: Pole, które należało do naszego krewnego, Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu.
7.BRYTYJKAI rzekł do wykupiciela: Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha.
8.POZNAŃSKAWtedy zwrócił się do człowieka, który miał prawo wykupu, i rzekł: - Noemi, która powróciła z Moabu, sprzedaje część ziemi będącej niegdyś własnością naszego brata Elimeleka.
9.WARSZ.PRASKAKiedy wszyscy usiedli, powiedział do tego, który miał prawo do wykupu [Rut]: Część pola, które należało do naszego brata Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła teraz z Moabu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie powiedział owemu powinowatemu: Naemi, która wróciła z moabskiej krainy, sprzedała dział pola, który należał do naszego krewnego Elimelecha.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ich obecności Boaz zwrócił się do wykupiciela: Noemi, która niedawno wróciła z Moabu, chce zbyć [się praw] do pola, które należało do naszego brata Elimeleka.