« 1Sam 16:22 1 Księga Samuela 16:23 1Sam 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyżkoli duch boży zły pochytawał Saula, tedy Dawid wziąw gąsłki i gądł swą ręką i obelżało się Saulowi a lekcej jemu było, bo duch boży tedy od niego odchadzał.
2.WUJEK.1923A tak, kiedykolwiek duch Pański zły porywał Saiila, brał Dawid arfę, i grał ręką swą: i ochładzał się Saul, i lżéj mu bywało; bo duch zły odchodził od uiego.
3.GDAŃSKA.1881I bywało, gdy przychodził Duch Boży na Saula, że wziąwszy Dawid harfę, grał ręką swą; tedy Saul miał ulżenie, i lepiej się miał, bo odchodził od niego on duch zły.
4.GDAŃSKA.2017A gdy zły duch od Boga zstępował na Saula, Dawid brał harfę i grał swą ręką melodię. Wtedy Saul doznawał ulgi i czuł się lepiej, a zły duch odchodził od niego.
5.CYLKOWIle razy też napadał Saula zły duch od Boga zesłany, ujął Dawid cytrę i zagrał; i było swobodniej Saulowi i ulżyło mu, i odstępował od niego duch zły.
6.KRUSZYŃSKIIle razy napadał na Saula duch od Boga, brał Dawid harfę igrał swoją ręką, a Saul się uspakajał i czuł się dobrze; i odstępował od niego duch zły.
7.TYSIĄCL.WYD5A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego.
8.BRYTYJKAA gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego.
9.POZNAŃSKASkoro zaś tylko duch niepokoju, zsyłany przez Boga, opanowywał Saula, brał Dawid harfę i grał na niej, a Saul uspokajał się i czuł się lepiej, i duch niepokoju odstępował od niego.
10.WARSZ.PRASKAKiedy duch wysłany przez Boga zaczynał nękać Saula, wtedy Dawid brał harfę i grał na niej. Saul zazwyczaj wtedy odzyskiwał spokój, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego zły duch.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ile razy napadał Saula duch Boga – Dawid ujmował harfę i grał; więc Saulowi było swobodniej, było mu lżej i odchodził od niego niemiły duch.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy za sprawą Boga nachodził Saula duch, Dawid brał lirę i zaczynał grać. Wtedy Saul doznawał ulgi, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego duch zły.