« 1Sam 17:2 1 Księga Samuela 17:3 1Sam 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA stali Filisteowie na ❬...❭
2.WUJEK.1923A Philistynowie stali na górze z téj strony, a Izraelczycy stali na górze z drugiéj strony: a dolina była między nimi.
3.GDAŃSKA.1881A Filistynowie stali na górze z jednej strony, ale Izraelczycy stali na górze z drugiej strony; a dolina była między nimi.
4.GDAŃSKA.2017Filistyni stali na górze po jednej stronie, Izraelici zaś stali na górze po drugiej stronie, a między nimi była dolina.
5.CYLKOWFilistyni stali przy górce na jednej stronie, Izraelici zaś przy innej górze, po przeciwległej stronie, tak że dolina była między nimi.
6.KRUSZYŃSKIFilistyni stali na stoczu jednej góry, a Izraelici stali na stoczu drugiej góry, a dolina była pomiędzy nimi.
7.TYSIĄCL.WYD5Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina.
8.BRYTYJKAFilistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina.
9.POZNAŃSKAFilistyni rozłożyli się na jednej górze, Izraelici zaś stali na drugiej górze, a pomiędzy nimi rozciągała się dolina.
10.WARSZ.PRASKAktórzy zajęli pozycje na zboczu góry. Izraelici, oddzieleni od nich doliną, znajdowali się po drugiej stronie góry.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pelisztini stali na jednej stronie, przy górce, zaś Israelici przy innej górze, po przeciwległej stronie; tak, że pomiędzy nimi była dolina.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyni zatem stali na górze z jednej strony, Izraelici na górze z drugiej strony, a między nimi rozciągała się dolina.