« 1Sam 23:29 1 Księga Samuela 24:1 1Sam 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:2) A gdy się wrócił Saul od pogoni za Philistyny, powiedziano mu, rzekąc: Oto Dawid jest na puszczy Engaddy.
2.GDAŃSKA.1881(24:2) I stało się, gdy się wrócił Saul z pogoni za Filistynami, powiedziano mu, mówiąc: Oto, Dawid jest na puszczy Engaddy.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Saul wrócił z pościgu za Filistynami, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni En-Gedi.
4.CYLKOW(24:2) A gdy wrócił Saul z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu, mówiąc: Oto znajduje się Dawid na puszczy Engedi.
5.KRUSZYŃSKI(24:2) Gdy Saul powrócił z wyprawy na Filistynów, oświadczono mu, mówiąc: "Oto Dawid jest na puszczy Engedi".
6.TYSIĄCL.WYD5(24:2) Ale gdy Saul wrócił z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni Engaddi.
7.BRYTYJKA(24:2) Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu: Oto Dawid jest na pustyni En-Gedi.
8.POZNAŃSKA(24:2) Gdy Saul powrócił z pościgu za Filistynami, zawiadomiono go: - Oto Dawid przebywa na pustym Engaddi.
9.WARSZ.PRASKA(24:2) A kiedy Saul powrócił z pościgu nad Filistynami, powiedziano mu: Dawid znajduje się na pustyni Engaddi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:2) Zaś gdy Saul wrócił z wyprawy przeciwko Pelisztynom, doniesiono mu, mówiąc: Oto Dawid przebywa na puszczy Engedi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:2) Gdy Saul powrócił z pogoni za Filistynami, doniesiono mu, że Dawid przebywa na pustyni En-Gedi.