« 1Sam 24:9 1 Księga Samuela 24:10 1Sam 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:11) Oto dziś widziały oczy twoje, że mi cię Pan dał w rękę moję w jaskini: i myśliłem cię zabić, aleć przepuściło oko moje; bom rzekł: Nie ściągnę ręki na pana mego; bo jest pomazaniec Pański.
2.GDAŃSKA.1881(24:11) Oto, dnia tego widzą oczy twoje, że cię był podał Pan w ręce moje w jaskini, i mówiono mi, abym cię zabił; alem ci sfolgował, i rzekłem: Nie ściągnę ręki mojej na pana mego; bo jest pomazańcem Pańskim.
3.GDAŃSKA.2017Oto dziś twoje oczy widzą, że PAN wydał cię w jaskini w moje ręce. I namawiano mnie, bym cię zabił, lecz oszczędziłem cię i powiedziałem: Nie wyciągnę swojej ręki na mego pana, bo jest pomazańcem PANA.
4.CYLKOW(24:11) Oto dnia dzisiejszego widziały własne oczy twoje, że wydał cię Wiekuisty dzisiaj w moc moją w jaskini, a namawiano mnie abym cię zabił, alem cię oszczędził i pomyślał: Nie podniosę ręki mojej przeciw panu mojemu, ponieważ pomazańcem Wiekuistego jest.
5.KRUSZYŃSKI(24:11) Oto dnia dzisiejszego widziały oczy twoje, że wydał cię Bóg dzisiaj w ręce moje, w jaskini; namawiano mnie: Zabij go! Alem cię oszczędził i powiedziałem: Nie podniosę ręki mej na pana mego, albowiem jest on pomazańcem Bożym.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:11) Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem Pańskim.
7.BRYTYJKA(24:11) Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim.
8.POZNAŃSKA(24:11) Dziś właśnie zobaczyłeś na własne oczy, że w jaskini wydał cię Jahwe w moje ręce; namawiano mnie, żebym cię zabił, ale ulitowałem się nad tobą, i odpowiedziałem: Nie podniosę ręki swej na mego pana, bo jest on pomazańcem Jahwe.
9.WARSZ.PRASKA(24:11) Dziś na własne oczy zobaczyłeś, że Jahwe oddał cię w moje ręce w tej oto jaskini. Radzono mi, żebym cię zabił, ale moje serce ulitowało się nad tobą i powiedziałem: Nie odważę się podnieść ręki na mojego pana, bo jest on pomazańcem Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:11) Oto dzisiejszego dnia twoje własne oczy widziały, że dziś, w jaskini, WIEKUISTY wydał cię w moją moc i namawiano mnie, abym cię zabił – ale cię oszczędziłem i pomyślałem: Nie podniosę mojej ręki przeciwko mojemu panu, ponieważ jest pomazańcem WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:11) Dziś mogłeś się o tym osobiście przekonać. Właśnie przed chwilą PAN wydał cię w jaskini w moje ręce. Doradzano mi, bym cię zabił, ale ja zlitowałem się nad tobą. Powiedziałem: Nie podniosę ręki przeciw mojemu panu, ponieważ jest pomazańcem PANA.