« 1Sam 24:4 1 Księga Samuela 24:5 1Sam 24:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:6) Potem uderzyło Dawida serce jego, przeto że urznął kraj płaszcza Saulowego.
2.GDAŃSKA.1881(24:6) I stało się, że uderzyło Dawida serce jego, przeto że urznął kraj płaszcza Saulowego.
3.GDAŃSKA.2017Potem jednak serce Dawida zadrżało z tego powodu, że odciął skraj płaszcza Saula.
4.CYLKOW(24:6) Następnie jednak zabiło serce Dawida, że ściął skrawek z płaszcza Saula.
5.KRUSZYŃSKI(24:6) Potem jednak zabiło serce Dawida, że uciął skrawek płaszcza Saulowego.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:6) Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula.
7.BRYTYJKA(24:6) Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego,
8.POZNAŃSKA(24:6) Zaraz potem wyrzucało mu serce, że odciął brzeg [płaszcza] Saula.
9.WARSZ.PRASKA(24:6) Potem wyrzucał sobie nawet to, że odciął kawałek poły płaszcza Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:6) Lecz zabiło serce Dawida, że uciął skrawek z płaszcza Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:6) Potem jednak ruszyło go sumienie, że uciął skraj płaszcza Saula,