« 1Sam 24:6 1 Księga Samuela 24:7 1Sam 24:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:8) I przełomił Dawid męże swe mowami i nie dopuścił im powstać na Saula: a Saul wstawszy z jaskinie, szedł zaczętą drogą.
2.GDAŃSKA.1881(24:8) I przełomił Dawid męże swe słowy, a nie dopuścił im powstać przeciwko Saulowi; zatem Saul wstawszy z jaskini, poszedł w drogę.
3.GDAŃSKA.2017Tymi słowami Dawid powstrzymał swych ludzi i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul zaś wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą.
4.CYLKOW(24:8) I zgromił Dawid ludzi swoich słowami temi, a nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Poczem powstał Saul z jaskini i poszedł w drogę.
5.KRUSZYŃSKI(24:8) I zgromił Dawid tymi słowy swoich ludzi i nie pozwolił im powstać przeciwko Saulowi. Saul wstał z jaskini i poszedł w drogę.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:8) Tymi słowami Dawid powściągnął swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, [wyszedł] z jaskini i udał się w drogę.
7.BRYTYJKA(24:8) I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami, i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi; Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą.
8.POZNAŃSKA(24:8) Tymi słowami zganił Dawid swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Saul zaś wyszedł z jaskini i ruszył w drogę.
9.WARSZ.PRASKA(24:8) Takimi to słowy Dawid skarcił swoich ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul powstawszy wyszedł z jaskini i ruszył w dalszą drogę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:8) Dawid zgromił swoich ludzi tymi słowami i nie pozwolił im powstać przeciwko Saulowi. Potem Saul powstał w jaskimi i poszedł w drogę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:8) W ten sposób Dawid zgromił swych towarzyszy i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul tymczasem wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą.