« 1Sam 29:2 1 Księga Samuela 29:3 1Sam 29:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzeką książęta filistyńska ku krolowi Achys: „Co chcą Żydowie ci?” Achys otpowie książętom filistyńskim: „Zali nie wiecie, iże jest to Dawid, jiż był sługa Saula krola israhelskiego, a jest u mnie wiele dni, a nie nalazłem do niego niczego ot tego dnia, jakoż uciekł ku mnie, aż do tego dnia.
2.WUJEK.1923I rzekły książęta Philistyńskie do Achis: Co to za Hebrejczycy? I rzekł Achis do książąt Philistyńskich: Aza nie znacie Dawida, który był sługą Saula, króla Izraelskiego, a jest u mnie przez wiele dni albo i lat, a nie najduję w nim nic odednia, którego zbiegł do nmie, aż do tego dnia?
3.GDAŃSKA.1881I rzekły książęta Filistyńskie: Cóż tu czynią ci Hebrejczycy? I rzekł Achis do książąt Filistyńskich: Azaż nie to jest Dawid, sługa Saula, króla Izraelskiego, który był przy mnie przez te dni, owszem przez te lata? I nie doświadczyłem go w niczem od onego dnia, jako zbiegł do mnie, aż do dnia tego?
4.GDAŃSKA.2017Książęta filistyńscy zapytali: Po co tutaj ci Hebrajczycy? Akisz odpowiedział książętom filistyńskim: Czyż to nie jest Dawid, sługa Saula, króla Izraela, który był przy mnie przez te dni, nawet przez te lata, a nie znalazłem w nim żadnej winy od tego dnia, kiedy zbiegł do mnie, aż po dziś dzień?
5.CYLKOWZawołali książęta filistyńscy: Na cóż tu ci Hebrajczycy? I odpowiedział Achisz książętom filistyńskim: Wszak to Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który bawi już u mnie rok albo dwa lata, a nie znalazłem w nim nic podejrzanego od dnia, którego przeszedł do mnie aż po dzień dzisiejszy.
6.KRUSZYŃSKII rzekli książęta filistyńscy: "Poco są ci Hebrajczycy?" Tedy odrzekł Akhisz do książąt filistyńskich: "Czyż to nie jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego? Jest on już przy mnie rok, czy dwa i nic w nim nie spostrzegłem od dnia, którego przyszedł, aż do chwili obecnej.
7.TYSIĄCL.WYD5Książęta filistyńscy mówili: Po co tutaj ci Hebrajczycy? Akisz odrzekł książętom filistyńskim: To jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który u mnie przebywa rok albo dwa. Nie znalazłem u niego nic od dnia, w którym przyszedł do mnie, aż do dziś.
8.BRYTYJKARzekli dowódcy filistyńscy: Po co są tutaj ci Hebrajczycy? Lecz Akisz odrzekł dowódcom filistyńskim: To jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który jest u mnie już od dłuższego czasu, a nie mam mu nic do zarzucenia od czasu, gdy do mnie przeszedł, aż do dnia dzisiejszego.
9.POZNAŃSKAZapytali wodzowie filistyńscy: - Cóż to za Hebrajczycy? Akisz odpowiedział dowódcom filistyńskim: - Przecież to jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który przebywa ze mną rok czy dwa i nie mam mu nic do zarzucenia od dnia, kiedy przybył do nas, aż po dzień dzisiejszy.
10.WARSZ.PRASKAdowódcy filistyńscy zaczęli wykrzykiwać: Co to za Hebrajczycy? Akisz odpowiedział dowódcom filistyńskim: To Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego; jest on ze mną już całe lata. Od dnia jego przyjścia do nas aż po dzień dzisiejszy nie mam mu nic do zarzucenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale pelisztyńscy książęta zawołali: Po co tu ci Hebrajczycy? Więc Achisz odpowiedział pelisztyńskim książętom: Przecież to Dawid, sługa israelskiego króla Saula, który bawi u mnie już rok, albo dwa; nie znalazłem w nim nic podejrzanego, od dnia, którego do mnie przyszedł – aż po dzisiejszy dzień.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wodzowie filistyńscy zapytali: A co to za Hebrajczycy? To przecież Dawid, sługa Saula, króla Izraela - odpowiedział Akisz. - Jest u mnie od roku czy dwóch lat. Od kiedy przeszedł na moją stronę, nie mam mu nic do zarzucenia.