« 1Sam 29:1 1 Księga Samuela 29:2 1Sam 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI chodzili sługi filistyńszczy po stoch w zastępiech a po tysiącoch, ale Dawid a mężowie jego byli w napośledniejszem zastępie z krolem Achys.
2.WUJEK.1923Lecz książęta Philistyńskie ciągnęły stami i tysiącami: a Dawid i mężowie jego byli w ostatecznym hufie z Achis.
3.GDAŃSKA.1881A książęta Filistyńskie ciągnęli stami i tysiącami, a Dawid i mężowie jego ciągnęli pozad z Achisem.
4.GDAŃSKA.2017A książęta filistyńscy ciągnęli setkami i tysiącami, a Dawid i jego ludzie ciągnęli na końcu z Akiszem.
5.CYLKOWGdy zatem książęta filistyńscy ściągnęli setkami i tysiącami, a w końcu i Dawid wraz z ludźmi swoimi przy Achiszu przeciągnął,
6.KRUSZYŃSKIWodzowie filistyńscy przeszli na czele setek i tysiąców, a w końcu Dawid wraz ze swoimi ludźmi przeszli z Akhiszem.
7.TYSIĄCL.WYD5Władcy filistyńscy szli na czele setek i tysięcy. Dawid ze swymi ludźmi szedł na końcu przy Akiszu.
8.BRYTYJKAA gdy książęta filistyńscy ciągnęli setkami i tysiącami, a na ostatek ciągnął i Dawid ze swoimi wojownikami razem z Akiszem,
9.POZNAŃSKAWodzowie filistyńscy jechali na czele oddziałów po sto i tysiąc [ludzi], a Dawid ze swymi ludźmi jechał na końcu razem z Akiszem.
10.WARSZ.PRASKAKiedy dowódcy filistyńscy ze swymi oddziałami złożonymi z tysiąca lub stu ludzi ruszyli przodem, a Dawid i jego ludzie szli na końcu, osłaniani przez Akisza,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, gdy pelisztyńscy książęta ciągnęli z setkami i tysiącami, przeciągnął też przed Achiszem i Dawid, wraz ze swoimi ludźmi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie przeglądu, gdy rządcy filistyńscy przeprowadzali swoje setki i tysiące, Dawid i jego ludzie przechodzili z Akiszem na końcu.