« 1Sam 6:11 1 Księga Samuela 6:12 1Sam 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poszły tedy krowy prosto drogą, która bieży ku Bethsames, a szły jedną drogą, bieżąc a rycząc, a nie zstąpiły ani w prawo ani w lewo: lecz i książęta Philistyńskie szły za niemi aż do granic Bethsames.
2.GDAŃSKA.1881I udały się one krowy drogą, prosto ku Betsemes, a gościńcem jednym idąc szły, a ryczały; i nie zstępowały ani w prawo ani w lewo a książęta Filistyńskie szły za nimi aż do granic Betsemes.
3.GDAŃSKA.2017I krowy poszły prostą drogą ku Bet-Szemesz. Szły jednym gościńcem, a idąc, ryczały i nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. A książęta filistyńscy szli za nimi aż do granicy Bet-Szemesz.
4.CYLKOWI skierowały się krowy prostą drogą w kierunku do Bethszemesz; jednym gościńcem szły wciąż porykując, a nie zbaczały ani w prawo ani w lewo; książęta zaś filistyńscy postępowali za niemi, aż do dziedziny Bethszemesz.
5.KRUSZYŃSKII zwróciły się krowy prostą drogą w kierunku na Bethszemesz; gościńcem jednym szły prosto, a rycząc, nie zbaczały ani na prawo, ani na lewo. Książęta filistyńscy szli za nimi aż do granicy Bethszemesz.
6.TYSIĄCL.WYD5Krowy poszły prostą drogą w kierunku Bet-Szemesz, a idąc tą samą drogą i rycząc, nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Filistyńscy władcy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz.
7.BRYTYJKAKrowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet-Szemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo, książęta filistyńscy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz.
8.POZNAŃSKAKrowy [zaś] ruszyły prosto drogą do Bet-Szemesz; szły stale tą samą drogą - idąc ryczały i nie skręcały ani w lewo, ani w prawo. Książęta filistyńscy postępowali za nimi aż do granicy Bet-Szemesz.
9.WARSZ.PRASKAKrowy same wybrały drogę prosto do Bet–Szemesz i trzymały się jej cały czas; idąc ryczały, ale nie zbaczały ani na prawo, ani na lewo. Przywódcy filistyńscy szli za nimi aż do granicy w Bet–Szemesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A krowy skierowały się prostą drogą w kierunku Beth Szemesz; szły jednym gościńcem wciąż porykując i nie zbaczały ani na prawo, ani na lewo. Zaś książęta pelisztyńscy szli za nimi, aż do granicy Beth Szemesz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKrowy ruszyły. Poszły prosto, traktem na Bet-Szemesz. Idąc, porykiwały. Nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Rządcy filistyńscy szli za nimi aż do granicy Bet-Szemesz.