« 1Sam 6:16 1 Księga Samuela 6:17 1Sam 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I te są zadnice złote, które oddali Philistynowie za grzech Panu: Azot jednę, Gaza jednę, Aszkalon jednę, Geth jednę, Akkaron jednę.
2.GDAŃSKA.1881A teć były zadnice złote, które oddali Filistynowie za przewinienie Panu: Od Azotu jednę, od Gazy jednę, od Aszkalonu jednę, od Gat jednę, i od Akkaronu jednę.
3.GDAŃSKA.2017A oto złote wrzody, które Filistyni oddali PANU jako ofiarę za grzech: za Aszdod – jeden, za Gazę – jeden, za Aszkelon – jeden, za Gat – jeden i za Ekron – jeden.
4.CYLKOWOto zaś są nabrzmiałości złote, które zwrócili Filistyni jako dar pokutny Wiekuistemu: za Aszdod jedną, za Gazę jedną, za Aszkalon jedną, za Gath jedną, za Ekron jedną.
5.KRUSZYŃSKITe są guzy złote, które złożyli Filistyni jako dar wynagradzający dla Boga: od Aszdodu jeden, od Gazy jeden, od Aszkelonu jeden, od Gath jeden, od Ekronu jeden.
6.TYSIĄCL.WYD5Guzy złożone przez Filistynów, jako dar pokutny dla Pana, są następujące: jeden za Aszdods, jeden za Gazę, jeden za Aszkelon, jeden za Gat, jeden za Ekron.
7.BRYTYJKAA złote podobizny wrzodów, które Filistyńczycy złożyli Panu jako daninę pokutną, są następujące: jedna z Aszdod, jedna z Gazy, jedna z Aszkalonu, jedna z Gat i jedna z Ekronu.
8.POZNAŃSKAOto złote [wyobrażenia] wrzodów, które złożyli Filistyni jako zadośćuczynienie dla Jahwe: za Aszdod - jedno, za Gazę - jedno, za Aszkalon - jedno, za Get - jedno, za Ekron - jedno;
9.WARSZ.PRASKAA oto złote wyobrażenia wrzodów, złożone przez Filistynów dla Jahwe jako dary przejednania: jedno za Aszdod; jedno za Gazę; jedno za Aszkelon; jedno za Gat; jedno za Ekron.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A takie były złote nabrzmiałości, które zwrócili Pelisztini, jako dar pokutny dla WIEKUISTEGO: Za Aszdod – jedną, za Gazę – jedną, za Aszkalon – jedną, za Gath – jedną oraz za Ekron – jedną.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do złotych wyobrażeń wrzodów, które Filistyni złożyli PANU jako ofiarę za przewinienie, to pochodziły one - po jednym - z Aszdodu, z Gazy, z Aszkelonu, z Gat i z Ekronu.