« 1Sam 6:17 1 Księga Samuela 6:18 1Sam 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I myszy złote według liczby miast Philistyńskich piąci powiatów, od miasta murowanego, aż do wsi, która bez muru była, i aż do Abel wielkiego, na którym położyli skrzynię Pańską, która była aż do onego dnia na polu Jozuego Bethsamitczyka.
2.GDAŃSKA.1881Myszy także złote według liczby wszytskich miast Filistyńskich, od pięciu księstw, począwszy od miasta murowanego aż do wsi bez muru, i aż do kamienia onego wielkiego, na którym postawili skrzynię Pańską, który jest aż do dnia tego na polu Jozuego Betsemity.
3.GDAŃSKA.2017Dodatkowo złote myszy według liczby wszystkich miast filistyńskich należących do pięciu książąt, zarówno warownych miast, jak i wiosek bez muru, i aż do tego wielkiego kamienia, na którym postawili arkę PANA. Znajduje się aż do dziś na polu Jozuego z Bet-Szemesz.
4.CYLKOWNadto myszy złotych stosownie do liczby wszystkich miejscowości filistyńskich, do pięciu książąt należących, zarówno miast warownych jak siół otwartych. Sprowadzili je na łąkę wielką, na której postawili arkę Wiekuistego. Leży zaś ów kamień aż po dzień dzisiejszy na polu Jozuego Bethszemity.
5.KRUSZYŃSKII myszy złote według liczby wszystkich miast filistyńskich, do pięciu książąt należących, od miast warownych, jak i siół otwartych. Sprowadzili i złożyli Arkę Bożą na kamieniu wielkim, który aż do dnia dzisiejszego jest na polu Jozuego Bethszemity.
6.TYSIĄCL.WYD5Prócz tego były złote myszy według liczby miejscowości filistyńskich podlegających pięciu władcom, tak z miast warownych, jak i z miejscowości otwartych. Świadectwem na to [wszystko] jest wielki kamień, na którym postawiono Arkę Pańską. Istnieje on aż do dnia dzisiejszego na polu Jozuego z Bet-Szemesz.
7.BRYTYJKAZłote myszy zaś według liczby wszystkich miast filistyńskich, należących do pięciu książąt, począwszy od miast warownych aż do osad wiejskich. A świadkiem tego aż do dnia dzisiejszego jest wielki kamień, na którym złożyli Skrzynię Pańską na polu Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz.
8.POZNAŃSKArównież złote myszy według liczby miast filistyńskich [należących] do pięciu książąt - miast warownych, jak i wiosek nie obwarowanych. Wielki kamień, na którym złożono Arkę Jahwe, do dnia dzisiejszego [znajduje się] na polu Jozuego w Bet-Szemesz.
9.WARSZ.PRASKAZłożyli też w darze złote myszy stosownie do liczby wszystkich miast filistyńskich, zarówno umocnionych, jak i nie umocnionych, a pozostających pod władzą pięciu przywódców. Świadkiem tego wszystkiego jest wielki kamień, na którym umieszczono arkę Jahwe i który leży po dzień dzisiejszy na polu Jozuego z Bet–Szemesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto złote myszy, stosownie do liczby wszystkich miejscowości pelisztyńskich należących do pięciu książąt, zarówno miast warownych, jak i otwartych siół. Te sprowadzili na wielką łąkę, na której postawili Arkę WIEKUISTEGO. Zaś ów kamień leży na polu Jezusa Bethszemity aż po dzisiejszy dzień.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLiczba złotych myszy również odpowiadała liczbie pięciu rządców. Pochodziły one od mieszkańców miast filistyńskich, zarówno miast warownych, jak i wsi. Świadkiem tego wszystkiego - aż po dzień dzisiejszy - jest ten ogromny kamień, na którym ustawiono skrzynię PANA na polu Jozuego z Bet-Szemesz.