« Jer 50:25 Księga Jeremiasza 50:26 Jer 50:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pójdźcie do niej od krajów ostatecznych, otwórzcie, aby wyszli, którzyby ją deptali, zbierajcie z drogi kamienie a składźcie w kupy a zatraćcie ją, i niech nie będzie szczątku.
2.GDAŃSKA.1881Pójdźcież przeciwko niej od kończyn ziemi, otwórzcież szpichlerze jej podepczcie ją jako stogi, a wygładźcie ją tak, aby jaj nic nie zostało;
3.GDAŃSKA.2017Ruszajcie przeciwko niemu z krańców ziemi, otwórzcie jego spichlerze. Zbierzcie go w sterty i zniszczcie go doszczętnie, by nic z niego nie pozostało.
4.CYLKOWNadciągnijcie przeciw niej ze wszystkich krańców: Roztwórzcie stodoły jej, zmłóćcie ją jako snopy, i zniweczcie ją; niechaj nie zostanie szczątku po niej!
5.KRUSZYŃSKIPowstańcie przeciwko niemu ze wszystkich stron, otwórzcie szpichlerze jego, zmłóćcie go jako snopy i zniszczcie go, aby nic dlań nie pozostało.
6.TYSIĄCL.WYD1Ruszajcie na niego, na Babel, z wszech krańców, otwórzcie jego spichlerze, jak snopy go zwalcie i zgładźcie, niech nie zostanie zeń śladu!
7.TYSIĄCL.WYD5Idźcie na niego zewsząd, otwórzcie jego spichlerze! Zgromadźcie go jak snopy, wyniszczcie go tak, by z niego nic nie pozostało.
8.BRYTYJKARuszcie nań ze wszystkich krańców: Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce jak snopy i zniszczcie go doszczętnie, niech nie zostanie po nim nawet resztka!
9.POZNAŃSKARuńcie nań zewsząd, otwórzcie jego spichrze! Zbierzcie go w sterty jak zboże i zniszczcie doszczętnie, by nic po nim nie pozostało!
10.WARSZ.PRASKASpieszcie więc zewsząd do Babilonu, otwórzcie wszystkie jego spichlerze! Zapasy na zewnątrz wyrzućcie, na stertę, jak się snopy zboża układa. Wyniszczcie wszystko doszczętnie, żeby nic nie zostało!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadciągnijcie przeciwko niej ze wszystkich krańców! Otwórzcie jej stodoły, zmłóćcie ją jak snopy i ją zniweczcie! Niech nie zostanie po niej szczątku!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITRuszcie na nią z najdalszych krańców, otwórzcie jej spichlerze, rzućcie ją niczym snopy i zniszczcie! Niech nie zostanie po niej nawet resztka!