« Jer 50:32 Księga Jeremiasza 50:33 Jer 50:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Potwarz cierpią synowie Izraelscy i synowie Judzcy społem: wszyscy, którzy je poimali, trzymają, a nie chcą ich puścić.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Gwałt się dzieje synom Izraelskim i synom Judzkim społem, a wszyscy, którzy ich pojmali, trzymają ich, nie chcą ich puścić.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Synowie Izraela i synowie Judy razem cierpią ucisk. Wszyscy, którzy ich pojmali, trzymają ich i nie chcą ich wypuścić.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Gnębieni są synowie Israela i synowie Judy społem; trzymają ich zaborcy ich, nie chcą ich puścić.
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg zastępów: Synowie Izraela są uciemiężeni, oraz synowie Judy pospołu; i wszytkich trzymają zaborcy ich, nie chcąc ich puścić.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe Zastępów: «Synowie Izraela gwałt cierpią, wraz z nimi synowie Judy; ich zaborcy trzymają ich mocno, wzbraniają się puścić ich wolno.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Synowie Izraela cierpią ucisk, a wraz z nimi synowie Judy. Wszyscy, co ich uprowadzili w niewolę, zatrzymują ich, nie pozwalając im odejść.
8.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: - Ucisk cierpią synowie Izraela wraz z synami Judy. Wszyscy, którzy ich w niewolę pojmali, zatrzymują ich siłą i nie chcą ich wypuścić.
10.WARSZ.PRASKAPan Zastępów tak mówi: ucisk synowie Izraela cierpią razem z wszystkimi synami Judy. Trzymają ich ci, co w niewolę ich wzięli, nikt ich nie puszcza na wolność.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Synowie Israela są gnębieni, razem z synami Judy; trzymają ich zaborcy oraz nie chcę ich puścić.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Gnębieni są synowie Izraela, a wraz z nimi synowie Judy, wszyscy, którzy ich zniewolili, uciskają ich i nie chcą uwolnić.