« Psal 106:26 Księga Psalmów 106:27 Psal 106:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:27) i by srzucił siemię jich w pogany, i rozproszył je w krolewstwa.
2.PS.PUŁAWSKI(105:27) i by porzucił si❬e❭mię jich w pogany, i rozproszył je w krolewstwa.
3.WUJEK.1923A żeby porzucił nasienie ich między narody: i rozproszył je po ziemiach.
4.GDAŃSKA.1881A żeby rozrzucił nasienie ich między pogan, i rozproszył ich po ziemiach.
5.GDAŃSKA.2017Aby ich potomstwo rozrzucić wśród pogan i rozproszyć ich po ziemiach.
6.PS.BYCZ.1854I-dla-rozrzucenia plemienia-ich, między-narody, oraz,-dla-rozprószenia-ich, po-krajach.
7.GÖTZE.1937A potomstwo ich pobić pomiędzy narodami, i rozproszyć ich po krajach.
8.CYLKOWAby rzucić ród ich między ludy, by rozproszyć ich po ziemiach.
9.KRUSZYŃSKIaby rozrzucić ich potomstwo wśród narodów i rozproszyć ich po ziemiach.
10.ASZKENAZY I aby cisnąć nasienie ich między narody a rozprószyć ich po ziemiach.
11.SZERUDAaby potomstwo ich rozrzucić wśród pogan i rozproszyć ich po świecie.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:27) że ich potomstwo rozproszy wśród ludów, że ich rozsypie po krajach.
13.TYSIĄCL.WYD5że ich potomstwo rozproszy wśród ludów, że ich rozsypie po krajach.
14.BRYTYJKAAby potomstwo ich rozrzucić wśród narodówI rozproszyć ich po wszystkich ziemiach.
15.POZNAŃSKAby ich potomstwo rozproszyć wśród narodów, by ich rozrzucić po różnych krajach.
16.WARSZ.PRASKAby ich potomstwo rozproszyć wśród ludów i rozrzucić po całym świecie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.rzucić ich ród między pogan oraz rozproszyć ich po ziemiach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozrzucić ich potomstwo wśród obcych narodów I rozproszyć ich po przeróżnych ziemiach.
19.TOR.PRZ.Aby ich potomstwo upadło wśród narodów i aby rozproszyć ich po różnych ziemiach.