« Psal 106:28 Księga Psalmów 106:29 Psal 106:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:29) i rozgorzyli są ji w nalazach {albo w nale❬zie❭nich} swych, i rozmnożyło sie w nich spadzenie.
2.PS.PUŁAWSKI(105:29) i rozgorzyli ji w nalezieniach swych, i rozmnożyło sie w nich spadzenie.
3.WUJEK.1923I wzruszyli go ku gniewu wynalazkami swemi: i stał się w nich większy upadek.
4.GDAŃSKA.1881A tak draźnili Boga sprawami swemi, że się na nich oborzyła plaga;
5.GDAŃSKA.2017Tak pobudzili Boga do gniewu swymi postępkami, że spadła na nich plaga;
6.PS.BYCZ.1854Zatém-pobudzali-do-gniéwu, Boga, przez-czyny-swoje, aż-się-rozlała, między-nich, plaga.
7.GÖTZE.1937I rozgoryczyli Go postępkami swemi; wtedy plaga wdarła się pośród nich.
8.CYLKOWI rozjątrzyli postępkami swojemi, i wszczął się pomiędzy nimi mór.
9.KRUSZYŃSKII rozdrażnili Boga czynami swymi, dlatego wybuchła pomiędzy nimi plaga.
10.ASZKENAZY Rozdrażnili uczynkami swymi a wybuchła wśród nich zaraza.
11.SZERUDAI tak rozgniewali Go postępkami swymi. Dlatego spadła na nich plaga.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:29) Drażnili Go swymi postępkami i spadła na nich zaraza.
13.TYSIĄCL.WYD5Drażnili Go swymi postępkami i spadła na nich plaga.
14.BRYTYJKARozgniewali go postępkami swymi, Dlatego spadła na nich plaga.
15.POZNAŃSKAprzywiedli Go do gniewu swoimi czynami, więc spadła na nich plaga.
16.WARSZ.PRASKASwym haniebnym postępowaniem rozgniewali Boga, aż zesłał na nich ciężką plagę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozjątrzyli Boga swoimi postępkami, i zaczął się między nimi mór.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozgniewali Go swoimi postępkami I dlatego spadła na nich plaga.
19.TOR.PRZ.I pobudzili Go do gniewu swoimi czynami, tak że wybuchła wśród nich plaga;