« Psal 106:38 Księga Psalmów 106:39 Psal 106:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:37b) i pokalena jest w działoch jich, i grzeszyli są w nalazach swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(105:37b) i pobiezczyniona w dzielech jich, i grzeszyli w naleziech swoich.
3.WUJEK.1923I zeszpecona ich uczynkami: i cudzołożyli w wynalazkach swoich.
4.GDAŃSKA.1881I zmazali się sprawami swemi, a cudzołożyli wynalazkami swemi.
5.GDAŃSKA.2017Splamili się swymi czynami i cudzołożyli swymi postępkami.
6.PS.BYCZ.1854Przetoż-skalali-się, przez-czyny-swe, i-nierząd-pełnili, przez postępki-swoje.
7.GÖTZE.1937I splugawili się czynami ich, a cudzołożyli postępkami swemi.
8.CYLKOWZanieczyszczali się sprawami swojemi, i byli sprosnymi w uczynkach swoich.
9.KRUSZYŃSKII zmazali się czynami swymi, i cudzołożyli wynalazkami swymi.
10.ASZKENAZY(106:38) Zbrukali się dziełami swemi i cudzołożyli uczynkami swymi.
11.SZERUDAI splugawili się postępkami, i cudzołożyli uczynkami.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:39) a oni się splamili przez swoje czyny i dopuścili się wiarołomstwa przez swoje występki.
13.TYSIĄCL.WYD5a oni się splamili swoimi czynami i występkami swymi dopuścili się wiarołomstwa.
14.BRYTYJKASplugawili się czynami swoimiI cudzołożyli postępkami swymi.
15.POZNAŃSKASplamili się też przez swoje uczynki, sprzeniewierzyli się przez swe występki.
16.WARSZ.PRASKAI stali się nieczyści wskutek swoich czynów, którymi się sprzeniewierzyli swej wierności Bogu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zanieczyszczali się swoimi sprawami, cudzołożyli swoim postępowaniem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSplamili się przez swe dzieła, Scudzołożyli czynami.
19.TOR.PRZ.Zanieczyścili się swoimi czynami i cudzołożyli swoimi postępkami.