« Jer 9:22 Księga Jeremiasza 9:23 Jer 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Niech się nie chlubi mądry w mądrości swéj, i niech się nie chlubi mężny w męstwie swem, i niech się nie chlubi bogaty w bogactwie swojem:
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej, i niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej, i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem;
4.CYLKOW(9:22) Tak rzecze Wiekuisty! Niechaj nie chlubi się mędrzec mądrością swoją, i niechaj nie chlubi się dzielny dzielnością swoją; niechaj nie chlubi się możny zamożnością swoją.
5.KRUSZYŃSKI(9:22) Tak rzekł Bóg: Któryż mędrzec nie chełpi się ze swej mądrości, i któryż siłacz nie wychwala się swoją siłą! któryż bogacz nie chwali swego bogactwa!
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swą mocą, niech się nie chlubi bogacz swym bogactwem.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem.
8.BRYTYJKA(9:22) Tak mówi Pan:Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!
9.POZNAŃSKA(9:22) Tak mówi Jahwe: - Niech się nie chlubi mędrzec swą mądrością i niech się siłacz nie chlubi swą siłą, niech się nie chlubi bogacz swym bogactwem!
10.WARSZ.PRASKAA oto co Pan powiedział: Niechże się mędrzec nie przechwala swą mądrością. Niech siłacz nie chlubi się własną siłą albo bogacz – bogactwami swoimi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:22) Tak mówi WIEKUISTY: Niechaj mędrzec nie chwali się swą mądrością; niechaj dzielny nie chwali się swoją dzielnością; niech bogaty nie chwali się zamożnością.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:22) Tak mówi PAN: Niech się nie chlubi mędrzec swą mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, niech się nie chlubi bogaty swym bogactwem!