« Jer 37:3 Księga Jeremiasza 37:4 Jer 37:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(37:4a) A Jeremiasz wolno chodził wpośród ludu; bo go nie wsadzono było do ciemnice.
2.GDAŃSKA.1881Bo Jeremijasz jeszcze wolno chodził między ludem, i jeszcze go było nie wsadzono do więzienia.
3.GDAŃSKA.2017Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu, gdyż jeszcze nie wtrącono go do więzienia.
4.CYLKOWJeremjasz zaś wchodził i wychodził wówczas w pośród ludu, a nie osadzono go jeszcze w domu zamknięcia.
5.KRUSZYŃSKIA. Jeremjasz wchodził i wychodził wpośród ludu, bo nie osadzono go jeszcze w więzieniu.
6.TYSIĄCL.WYD1Jeremiasz podówczas jeszcze wchodził i wychodził pośród ludu i jeszcze go nie osadzono w więzieniu.
7.TYSIĄCL.WYD5Módl się za nas do Pana, Boga naszego! Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu; jeszcze nie wtrącono go do więzienia.
8.BRYTYJKAJeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu; jeszcze go nie wtrącono do więzienia.
9.POZNAŃSKAJeremiasz chodził wtedy swobodnie wśród ludu; nie wtrącono go [jeszcze] do więzienia.
10.WARSZ.PRASKAJeremiasz poruszał się wtedy swobodnie między ludźmi, nie był jeszcze wtrącony do więzienia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wówczas Jeremjasz wchodził i wychodził spośród ludu, bo jeszcze go nie osadzono w domu zamknięcia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jeremiasz mógł wówczas swobodnie poruszać się między ludem, bo nie osadzono go jeszcze w więzieniu.