« Jer 51:28 Księga Jeremiasza 51:29 Jer 51:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wzruszy się ziemia i zatrwoży; bo się ocuci przeciw Babilonowi myśl Pańska, aby położył ziemię Babilońską pustą i niemieszkalną.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zadrży ziemia, i rozboleje się, gdy wykonane będą przeciwko Babilonowi myśli Pańskie, aby obrócił ziemię Babilońską w pustynię, aby została bez obywatela.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy ziemia zadrży i będzie w bólach, gdyż spełnią się przeciwko Babilonowi zamiary PANA, aby zamienić ziemię Babilonu w pustkowie, bez mieszkańców.
4.CYLKOWI zadrży ziemia i zadygoce, gdyż stwierdzą się nad Babelem zamysły Wiekuistego, by obrócić ziemię Babel w pustkowie, bez mieszkańca.
5.KRUSZYŃSKIZiemia się trzęsie i chwieje, albowiem spełnia się wola Boża przeciwko Babilonowi, aby zmienić ziemię babilońską w pustkowie bez mieszkańców.
6.TYSIĄCL.WYD1Dygoce i trzęsie się ziemia, bo na Babilonie plan Jahwe się spełnia, by z ziemi babilońskiej uczynić pustkowie, bez żadnych mieszkańców.
7.TYSIĄCL.WYD5Drży ziemia i dygoce, bo się wypełniły plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w nie zamieszkane pustkowie.
8.BRYTYJKATrzęsie się ziemia i drży, gdyż spełnia się plan Pana dotyczący Babilonu, aby obrócić ziemię babilońską w pustynię bez mieszkańców!
9.POZNAŃSKAZiemia się trzęsie, drży z trwogi, bo pełnią się nad Babilonem zamierzenia Jahwe, by kraj babiloński zamienić w bezludne pustkowie.
10.WARSZ.PRASKATrzęsie się i drży ziemia w posadach, gdy Pan swe plany wypełnia w Babilonie i czyni z Babilonu pustkowie i bezludzie, gdzie nikt nie mieszka.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zadrży ziemia, zadygoce, gdyż nad Babelem urzeczywistnią się plany WIEKUISTEGO, by zamienić ziemię Babel w pustkowie, bez mieszkańca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzęsie się ziemia, skręca się z bólu, gdyż PAN na Babilonie spełnia swoje plany - zamieni jego ziemię w pustkowie bez mieszkańca!