« Jer 51:29 Księga Jeremiasza 51:30 Jer 51:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ustali mocarzowie Babilońscy od bitwy, mieszkali w zamkach; pożarta jest siła ich, i stali się jako niewiasty: zapalono mieszkania jego, złamano zawory jego.
2.GDAŃSKA.1881Przestaną mocarze Babilońscy walczyć, usiądą w zamkach, ustanie męstwo ich, będą jako niewiasty; zapali mieszkania ich, pokruszone będą zawory ich.
3.GDAŃSKA.2017Mocarze Babilonu przestali walczyć, siedzą w warowniach, osłabło ich męstwo, stali się jak kobiety. Spalono jego mieszkania, wyłamano jego rygle.
4.CYLKOWZaprzestali rycerze Babelu walczyć, osiedli w warowniach, opadła siła ich, zniewieścieli; podpalono siedziby jego, kruszone są zawory jego.
5.KRUSZYŃSKIRycerze Babelu przestali walczyć, siedzą w fortecach; opadła ich siła, stali się do kobiet podobni. Podpalono siedziby jego, złamano zawory jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Bić się przestali mocarze Babilonu, siedzą po miejscach warownych. Ich siła jest wyczerpana, stali się jak kobiety. Mieszkania jego spalone, złamane jego zawory.
7.TYSIĄCL.WYD5Bohaterowie babilońscy odstąpili od walki, przebywają w warownych twierdzach. Wyczerpała się ich siła, stali się jak kobiety. Budynki jego uległy spaleniu, wyłamane zostały jego zasuwy.
8.BRYTYJKAPrzestali walczyć rycerze Babilonu, siedzą w warowniach, siła ich wyczerpała się, zniewieścieli; podpalone są jego siedziby, złamane jego zawory.
9.POZNAŃSKAZaniechali walki wojownicy babilońscy, utknęli w warowniach. Osłabła ich siła, stali się zniewieściali. Podpalono jego siedziby, kruszą się jego zawory.
10.WARSZ.PRASKAWojownicy Babilonu walczyć już przestali, po warowniach swoich się ukryli. Znikła już dawno ich wojenna odwaga i stali się wszyscy podobni do niewiast. Osiedla ich z dymem puszczono, powyłamywano wszystkie zasuwy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rycerze Babelu przestali walczyć, osiedli w warowniach; wyczerpała się ich siła, zniewieścieli. Podpalono jego siedziby i skruszone są jego zawory.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestali walczyć wojownicy Babilonu, usiedli w swoich twierdzach, wyparowało ich męstwo, są niczym kobiety. Siedziby ich podpalone, porozbijane rygle.