« Jer 51:34 Księga Jeremiasza 51:35 Jer 51:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nieprawość przeciwko mnie, i ciało moje na Babilonie, mówi mieszkanie Syon, a krew moja na obywatelach Chaldejskiéj ziemie, mówi Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Gwałt mnie i ciału memu uczyniony niech przyjdzie na Babilon, mówi obywatelka Syońska, a krew moja na obywateli Chaldejskich, mówi Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.2017Krzywda zadana mi i memu ciału niech spadnie na Babilon, powie mieszkanka Syjonu, a moja krew – na mieszkańców Chaldei, powie Jerozolima.
4.CYLKOWKrzywda moja i ciało moje na Babel! rzecze mieszkanka Cyonu, a krew moja na mieszkańców Kasdym! rzecze Jerozolima.
5.KRUSZYŃSKIKrzywda moja i ciało moje na Babel! powie mieszkanka Sjonu; a krew moja na mieszkańców Chaldei! rzeknie Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD1Niech moja krzywda wróci się na Babilon — niech powie mieszczaństwo Syjonu — moja krew na mieszkańców Chaldei — niech powie Jeruzalem"».
7.TYSIĄCL.WYD5Mój ucisk i moja nędza - na Babilon! - powie Mieszkanka Syjonu. Krew moja - na mieszkańców Chaldei! - powie Jerozolima.
8.BRYTYJKAGwałt mnie zadany i mój upadek niech dotkną Babilon – tak niech powiedzą mieszkańcy Syjonu! Moja krew na mieszkańców Chaldei – tak niech powie Jeruzalem!
9.POZNAŃSKAMoja hańba i klęska na Babilon! - niech mówi ludność Syjonu. "A moja krew na mieszkańców Chaldei!" - niech powie Jeruzalem.
10.WARSZ.PRASKABezprawie i ucisk, które sam znosiłem, wszystkie teraz spadną z pewnością na Babilon – powiedzą teraz mieszkańcy Syjonu: Krew moja niech spłynie na mieszkańców Chaldei – ma prawo tak Jeruzalem mówić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech spadnie na Babel moja krzywda oraz mojego ciała – mówi mieszkanka Cyonu; moja krew na mieszkańców Kasydym – mówi Jeruszalaim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedzcie, mieszkańcy Syjonu: Gwałt zadany mnie i mym krewnym niech spadnie na Babilon! Powiedz, Jerozolimo: Moja krew na mieszkańców Chaldei!