« 5Moj 27:24 5 Księga Mojżeszowa 27:25 5Moj 27:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty, ktoż bierze dary, aby zabił duszę ❬krwie❭ niewinnie”, i odpo❬w❭ie wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który bierze dary, aby zabił duszę krwie niewinnéj. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, któryby brał dary, aby zabił człowieka, krew niewinną; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto przyjmuje dary, by zabić niewinnego człowieka. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto bierze wziątki, aby zabił człowieka, krew niewinną!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto, przyjmując dar, czyha na życie, rozlewając krew niewinnego. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto przekupstwo bierze, ażeby osobę zabić na śmierć – krew niewinną”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”,
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto przyjmuje dar, by pozbawić życia niewinnego człowieka. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto za otrzymany podarunek ośmiela się nastawać na cudze życie i rozlewać krew niewinną! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto bierze wziątki, aby zabić człowieka niewinną krew. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto przyjmie łapówkę, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud potwierdzi: Amen!