« 1Moj 3:10 1 Księga Mojżeszowa 3:11 1Moj 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJemuż to Pan rzekł: „I kto ukazał tobie, żeś nag, jedno iżeś jadł s owoca tego drzewa, jeż tocieśm zapowiedział jego nie jeść?”
2.WUJEK.1923Któremu rzekł: A któż ci pokazał, żeś jest nagim, jedno żeś jadł z drzewa, z któregom ci rozkazał abyś nie jadł?
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Bóg: Któż ci pokazał, żeś jest nagim? izaliś nie jadł z drzewa onego, z któregom zakazał tobie, abyś nie jadł?
4.GDAŃSKA.2017Bóg zapytał: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
5.NEUFELD.1863I rzekł: któż ci powiedział, że jesteś nagim? czyli z drzewa com ci kazał nie jeść z niego, jadłeś?
6.CYLKOWI rzekł: "Któż powiedział ci, że nagi jesteś? Czyż z drzewa, o którém ci przykazałem nie jeść z niego, jadłeś?"
7.KRUSZYŃSKII rzekł: "Kto ci oznajmił, żeś jest nagi? Czyś spożywał z drzewa, pomimo że zakazałem ci, abyś z niego nie spożywał?"
8.MIESESA On rzekł na to: „Któż powiedział ci, żeś nagi? Czy może spożyłeś z Drzewa, z którego zabroniłem ci spożywać?”
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?
10.BRYTYJKAWtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
11.POZNAŃSKAA [Bóg] rzekł: - Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
12.WARSZ.PRASKARzekł Bóg: A któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może jadłeś owoce z drzewa, z którego nie wolno ci było jeść?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg rzekł: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, by z niego nie jeść?
14.EIB.BIBLIA.2016Kto ci powiedział, że jesteś nagi? - zapytał Bóg. - Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?