« 2Kor 8:23 2 List do Koryntian 8:24 2Kor 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto pokazanie miłości waszej, i naszej pochwały zwas, do nich pokażcie ku osobie zborów.
2.WUJEK.1923Okazanie tedy, które jest miłości waszéj i przechwalania naszego z was, okażcie przeciw nim przed oblicznością kościołów.
3.RAKOW.NTOkazanie tedy miłości waszej, i przechwalania naszego z was, przeciw nim pokażcie, i przed oblicznością też zborów.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż oświadczenie miłości waszej i chluby naszej z was pokażcie przeciwko nim przed oblicznością zborów.
5.GDAŃSKA.2017Okażcie im więc przed kościołami dowód waszej miłości i naszej chluby z was.
6.JACZEWSKIPrzyjmijcie przeto tych wysłańców moich jako swoich przyjaciół, jako tych, którzy przynoszą nam zaszczyt i chwałę w obec całego kościoła.
7.SYMONdowody tedy miłości waszej i naszego chlubienia się wami okażcie im przed obliczem Kościołów.
8.MARIAWICI– okażcie im w obliczu Kościołów, jaka jest miłość wasza i nasza chwała z was.
9.DĄBR.WUL.1973okażcie im wobec Kościołów dowód miłości waszej i naszego chlubienia się wami.
10.DĄBR.GR.1961okażcie im wobec kościołów dowód waszej miłości i tego, że się wami chlubimy.
11.TYSIĄCL.WYD5Okażcie więc im wobec Kościołów waszą miłość i dajcie dowód naszej z was chluby.
12.BRYTYJKAOkażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą.
13.POZNAŃSKADajcie więc dowód waszej miłości i udowodnijcie im, że słusznie chlubimy się wami wobec wszystkich Kościołów.
14.WARSZ.PRASKAOkażcie więc im wobec Kościoła waszą miłość i dowody naszej z was chluby.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przed obliczem zborów wykażcie dowód waszej miłości względem nich oraz naszej z was chluby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOkażcie więc tym kościołom dowód swojej miłości oraz zasadności naszej chluby z waszego powodu.
17.TOR.PRZ.Okażcie więc dowody waszej miłości i naszej chluby z was przed obliczem zborów.