« 3Moj 16:26 3 Księga Mojżeszowa 16:27 3Moj 16:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A cielca i kozła, które za grzech były ofiarowane, i których krew wniesiona jest do świątnice, aby się wykonało oczyszczenie, wyniosą precz za obóz, i spalą ogniem, tak skóry jako mięso ich i gnój ich.
2.GDAŃSKA.1881Cielca zaś ofiarowanego za grzech, i kozła za grzech, których krew wniesiona była ku sprawowaniu oczyszczenia do świątnicy, wyniosą precz za obóz, i spalą ogniem skóry ich, i mięso ich, i gnój ich.
3.GDAŃSKA.2017Cielca zaś ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona do Miejsca Świętego dla przebłagania, wyniosą poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich gnój.
4.CYLKOWA cielca zagrzesznego i kozła zagrzesznego, których krew wniesiona była dla rozgrzeszenia świątyni, wyniosą po za obóz i spalą w ogniu skóry ich, i mięso ich, i nieczystość ich.
5.KRUSZYŃSKICiołka zaś ofiarowanego za grzech i kozła ofiarowanego za grzech, których krew wniesiono dla oczyszczenia świątyni, wyniesie poza obóz i będą ogniem spalone: skóra ich, mięso ich i nieczystości ich.
6.MIESESZaś cielca ofiary zagrzesznej i kozła ofiary zagrzesznej, których krew wniesiono dla rozgrzeszania w Świątyni, wyniesie się poza obóz i spalą w ogniu, skóry ich, mięso ich, jakoteż nieczystości ich.
7.TYSIĄCL.WYD5Cielec zaś ofiary przebłagalnej i kozioł ofiary przebłagalnej, których krew była użyta do obrzędu przebłagania w Miejscu Świętym - będą wyniesione poza obóz i spalone w ogniu razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit.
8.BRYTYJKAA cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody.
9.POZNAŃSKACielca i kozła ofiary przebłagalnej, których krwi użyto do obrzędu oczyszczenia w miejscu Świętym, wyniosą poza obóz; skóry z nich, mięso i nieczystości spalą w ogniu.
10.WARSZ.PRASKAPoza obozowisko również należy wynieść mięso cielca, złożonego za grzechy, oraz kozła, także ofiarowanego za grzechy. Ich krew była wniesiona do przybytku i użyta do obrzędu przebłagania, natomiast skóra i mięso, razem z zawartością jelit, powinny być spalone w ogniu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zagrzesznego cielca i zagrzesznego kozła, których krew była wniesiona w celu oczyszczenia świętego miejsca wyniosą poza obóz, po czym spalą w ogniu ich skóry, ich mięso oraz ich nieczystość.
12.EIB.BIBLIA.2016Co do cielca ofiary za grzech oraz kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona w celu przebłagania do miejsca najświętszego, to ich skóry, mięso i nieczystości kapłan każe wynieść na zewnątrz obozu, na miejsce, gdzie zostaną spalone.