« 2Moj 6:24 2 Księga Mojżeszowa 6:25 2Moj 6:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA opięć [a]Eleazar syn Aaronow wziął żonę dziewkę Fatyjel, ktoraż to jemu Fineas urodziła. To są czeladź książąt lewicskich wszytkich rodzajow.
2.WUJEK.1923Ale Eleazar, syn Aaronów, pojął żonę z córek Phutye, która mu urodziła Phineesa. Ci są przedniejsi familii Lewitów w rodzajach ich.
3.GDAŃSKA.1881A Eleazar, syn Aaronów, pojął jednę z córek Putyjelowych sobie za żonę, która mu urodziła Fyneesa. Cić są przedniejsi z ojców Lewitskich według rodzajów ich.
4.GDAŃSKA.2017I Eleazar, syn Aarona, pojął za żonę jedną z córek Putiela. Ona mu urodziła Pinchasa. Oto naczelnicy ojców Lewitów według ich rodzin.
5.CYLKOWA Elazar, syn Ahrona, pojął sobie jednę z córek Putiela za żonę, i urodziła mu Pinchasa. Oto głowy rodów Lewickich, podług rodzin ich.
6.KRUSZYŃSKIEleazar, syn Aarona, pojął sobie za żonę jedną z córek Putiela; urodziła mu Pinhasa. Ci są przełożeni domów Lewiego według ich rodów.
7.MIESESEleāzar, syn Arona pojął za żonę jedną z pośród córek Pūtiēla, ona zaś urodziła mu Piněchasa; ci są oto naczelnicy rodów Lewitów wedle rodzin ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Eleazar, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek Putiela, a ona urodziła mu Pinchasa. To są głowy rodów lewickich według ich rodzin.
9.BRYTYJKAEleazar, syn Aarona, pojął za żonę jedną z córek Putiela, ta zaś urodziła mu Pinechasa. To są naczelnicy rodów lewickich według ich rodzin.
10.POZNAŃSKASyn Aarona Eleazar pojął za żonę jedną z córek Putiela. Ona urodziła mu Pinchasa. Oto naczelnicy rodów Lewiego według ich rodzin.
11.WARSZ.PRASKAEleazar, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek Putiela. Ona to urodziła mu Pinchasa. Takie są główne rody wywodzące się, wraz z następnymi pokoleniami, od Lewiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Elazar syn Ahrona, pojął sobie za żonę jedną z córek Putiela i urodziła mu Pinchasa. Oto głowy rodów lewickich, według ich rodzin.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITEleazar, syn Aarona, pojął za żonę jedną z córek Putiela, a ona urodziła mu Pinechasa. To są naczelnicy rodów lewickich, stosownie do ich rodzin.