« 2Moj 9:35 2 Księga Mojżeszowa 10:1 2Moj 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan ku Mojżeszowi: „Wnidzi ku faraonowi, boć jeśm ja zatwirdził ❬serce❭ jego i sług jego, abych uczynił dziwy ty to me na niem.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza: Wnidź do Pharaona; jam bowiem zatwardził serce jego, i sług jego, abych uczynił znaki moje te na nim:
3.GDAŃSKA.1881Rzekł zatem Pan do Mojżesza: Wnijdź do Faraona; bom Ja obciążył serce jego, i serce sług jego, abym czynił te znaki moje między nimi;
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza: Idź do faraona, bo zatwardziłem jego serce i serca jego sług, abym czynił te moje znaki wśród nich;
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Idź do Faraona: gdyż Ja uczyniłem uporném serce jego i serce sług jego, abym ustanowił te znaki Moje w pośród niego.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza: "Pójdź do faraona, albowiem zatwardziłem jego serce i serce jego sług, abym spełnił znaki moje wśród nich,
7.MIESESWówczas Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Pójdź do Faraona, albowiem zaprawdę! Ja uczyniłem zatwardziałem serce jego i serce sług jego, ażebym tych dokonał znaków Moich pośrod niego;
8.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł czynić znaki swoje wśród nich,
9.BRYTYJKAPotem rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, gdyż to Ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce jego i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich
10.POZNAŃSKAPotem przemówił Jahwe do Mojżesza: - Idź do faraona. Ja zatwardziłem jego serce i jego służby, aby dokonać tych swoich znaków wśród nich,
11.WARSZ.PRASKAJahwe rzekł do Mojżesza: Idź do faraona, którego serce uczyniłem nieczułym, a także niewrażliwymi serca jego sług, abym mógł okazać wśród nich moje znaki
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Idź do faraona; bowiem Ja uczyniłem twardym jego serce i serce jego sług, abym czynił pośród niego Me znaki.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego PAN polecił Mojżeszowi: Udaj się do faraona, ponieważ to Ja zatwardziłem jego serce i serce jego dworzan po to, by miały miejsce moje znaki wśród nich.