« 2Moj 10:2 2 Księga Mojżeszowa 10:3 2Moj 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Mojżesz i Aaron ku faraonowi wszedszy i rzekłasta mu: „Toć mowi Pan Bog żydowski: „I dokądże mi się nie chcesz poddać? Puść lud moj, ać mi ofieruje.
2.WUJEK.1923Weszli tedy Mojżesz i Aaron do Pharaona i rzekli mu: To mówi Pan, Bóg Hebrejczyków: Dokądże mi się nie chcesz poddać? puść lud mój, żeby mi ofiarował.
3.GDAŃSKA.1881Wszedł tedy Mojżesz i Aaron do Faraona, i mówili mu: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Dokądże nie chcesz uniżyć się przede mną? Wypuść lud mój, aby mi służył.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz i Aaron poszli więc do faraona i mówili mu: Tak mówi PAN, Bóg Hebrajczyków: Jak długo będziesz się wzbraniał uniżyć przede mną? Wypuść mój lud, aby mi służył.
5.CYLKOWI weszli Mojżesz i Ahron do Faraona, i rzekli doń: "Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Ibrejczyków: dopókiż nie zechcesz się ukorzyć przedemną? Uwolnij lud Mój, aby Mi służyli.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz i Aaron poszli do faraona i rzekli do niego: "Tak mówi Jahwe - Bóg Hebreów: Dokądże będziesz odmawiał upokorzyć się przedemną? Wypuść mój lud, aby mi służył.
7.MIESESMojżesz i Aron przyszli do Faraona i rzekli do niego: „Tak rzekł Wiekuisty, Bóg Hebrejczyków: „Dopokąd będziesz, ty się wzbraniał ukorzyć przede Mną? Zwolnij lud Mój, ażeby służyli Mi.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do niego: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede Mną? Wypuść lud mój, aby Mi służył.
9.BRYTYJKAPoszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i rzekli do niego: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Jak długo wzbraniać się będziesz, by się przede mną upokorzyć? Wypuść lud mój, aby mi służył!
10.POZNAŃSKAMojżesz i Aaron poszli więc do faraona i rzekli do niego: - Tak mówi Jahwe, Bóg Hebrajczyków: "Jak długo jeszcze będziesz się wzbraniał upokorzyć się przede mną? Wypuść mój lud, by mógł mi służyć!
11.WARSZ.PRASKAPoszli tedy Mojżesz z Aaronem do faraona i powiedzieli: Oto, co mówi Jahwe, Bóg Hebrajczyków: Jak długo jeszcze nie będziesz chciał Mi się poddać? Pozwól wreszcie mojemu ludowi wyjść, aby mógł złożyć Mi cześć!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz i Ahron weszli do faraona i powiedzieli do niego: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Ebrejczyków: Jak długo nie zechcesz ukorzyć się przede Mną? Uwolnij Mój lud, aby Mi służyli.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITUdał się zatem Mojżesz wraz z Aaronem do faraona i przekazał mu: Tak mówi PAN, Bóg Hebrajczyków: Jak długo będziesz odmawiał ukorzenia się przede Mną? Wypuść mój lud, aby Mi służył!