« DzA 20:15 Dzieje Apostolskie 20:16 DzA 20:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo umyślił był Paweł ominąć Efes, aby czasu nie trawił w Azyi, bo się spieszył gdyby możno jemu było, (żeby) na dzień pięćdziesiąty był w Jeruzalemie.
2.WUJEK.1923Albowiem Paweł postanowił był minąć Ephez, aby mu się nie stało omieszkanie jakie w Azyi; bo się kwapił, jeźliby można rzecz była, aby dzień Pięćdziesiątnice obchodził w Jeruzalem.
3.RAKOW.NTAbowiem postanowił był Paweł płynąć imo Efez, aby mu nie przyszło trawić czasu w Azyey. Bo się kwapił, jeśliby możno było jemu, aby na dzień Pięćdziesiątnice był w Jerozolimie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Paweł umyślił był minąć Efez, aby mu nie przyszło czasu trawić w Azyi, bo się kwapił, jeźliby mu można, aby na dzień świąteczny był w Jeruzalemie.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż Paweł postanowił ominąć Efez, żeby nie spędzić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie.
6.JACZEWSKIChciał Paweł ominąć Efez, by zadługo w Azyi nie bawić, pragnął bowiem Zielone świątki przepędzić w Jerozolimie;
7.SZCZEPAŃSKIPaweł bowiem postanowił ominąć Efez, aby nie doznać jakiej zwłoki w Azyi; bo się spieszył, aby dzień Pięćdziesiątnicy obchodzić w Jerozolimie, o ileby mu to było możliwe.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem Paweł postanowił był minąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, dzień Pięćdziesiątnicy obchodzić w Jerozolimie.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem Paweł postanowił był ominąć Efez, aby nie musiał tracić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, w dzień Pięćdziesiątnicy stanąć w Jerozolimie.
10.TYSIĄCL.WYD5gdyż Paweł postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie.
11.BRYTYJKAAlbowiem Paweł postanowił minąć Efez, aby nie tracić już więcej czasu w Azji; śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na Zielone Święta w Jerozolimie.
12.POZNAŃSKAPaweł bowiem postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji, chciał mianowicie zdążyć, jeśli się uda, na Święta Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy.
13.WARSZ.PRASKAPaweł postanowił nie wstępować do Efezu, żeby już nie tracić w Azji więcej czasu. Zależało mu bowiem na tym, żeby za wszelką cenę być w Jerozolimie na dzień Pięćdziesiątnicy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Paweł rozstrzygnął, by minąć Efez, ponieważ się spieszył. Aby mu się nie zdarzyło przeciągnąć czasu w Azji i by o ile to było możliwe pojawić się w dniu Pięćdziesiątnicy dla Jerozolimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł bowiem uznał, że będzie lepiej opłynąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się, aby - jeśli to możliwe - dzień Pięćdziesiątnicy spędzić w Jerozolimie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem Paweł postanowił minąć Efez, aby nie przyszło mu tracić czasu w Azji; albowiem śpieszył się, aby jeśli to możliwe, na dzień Pięćdziesiątnicy być w Jerozolimie.