« DzA 20:5 Dzieje Apostolskie 20:6 DzA 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz my pożeglowaliśmy po dniach przaśników od Filippów, i przyszliśmy do Troady za pięć dni, gdzieśmy zmieszkali siedm dni.
2.WUJEK.1923A my po dniach przaśników odpłynęliśmy od Philipów i przyszliśmy do nich do Troady za pięć dni, gdzieśmy zmieszkali siedm dni.
3.RAKOW.NTA my odpłynęliśmy po dnioch Przaśników od Filippos, i przyszliśmy do nich do Troady za pięć dni, gdzieśmy zmieszkali siedm dni.
4.GDAŃSKA.1881A my po dniach przaśników odpłynęliśmy z Filipowa i przyszliśmy do nich do Troady za pięć dni, gdzieśmy zamieszkali siedm dni.
5.GDAŃSKA.2017My zaś po święcie Przaśników odpłynęliśmy z Filippi i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.
6.JACZEWSKIMy po Wielkanocy w Filippach siedliśmy na statek morski i po pięciu dniach podróży przypłynęliśmy do Troady, gdzie zabawiliśmy przez siedem dni.
7.SZCZEPAŃSKImy zaś po święcie Przaśników odpłynęliśmy z Filippów i w pięciu dniach przybyliśmy do Troady, gdzieśmy zabawili dni siedm.
8.DĄBR.WUL.1973a my odpłynęliśmy z Filippów po święcie Przaśników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie pozostaliśmy dni siedem.
9.DĄBR.GR.1961a my odpłynęliśmy po święcie Przaśników z Filippów i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie pozostaliśmy siedem dni.
10.TYSIĄCL.WYD5A my odpłynęliśmy z Filippi po Święcie Przaśników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.
11.BRYTYJKAMy zaś odpłynęliśmy z Filippi po święcie Przaśników i w pięć dni przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.
12.POZNAŃSKAMy natomiast po Święcie Przaśników odpłynęliśmy z Filippi i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.
13.WARSZ.PRASKAA myśmy odpłynęli zaraz po święcie Przaśników z Filippi i po pięciu dniach spotkaliśmy się z nimi w Troadzie, gdzie spędziliśmy razem siedem dni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś my, po Dniach Przaśników, odpłynęliśmy z Filipii, i w ciągu pięciu dni przybiliśmy do nich, do Troady, gdzie mieszkaliśmy siedem dni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMy natomiast odpłynęliśmy z Filippi po Dniach Przaśników i po pięciu dniach dołączyliśmy do nich w Troadzie, gdzie spędziliśmy siedem dni.
16.TOR.NOWE.PRZ.A my po dniach Przaśników odpłynęliśmy z Filippi, a piątego dnia przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.