« Psal 143:1 Księga Psalmów 143:2 Psal 143:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:2) A nie wchodzi w sąd se sługą twojim, bo nie sprawion będzie przed obliczym twojim wszelki żywy.
2.PS.PUŁAWSKI(142:2) A nie wchodzi w sąd z sługą twoim, bo nie sprawion będzie przed oczyma twoima wszelki żywiący.
3.WUJEK.1923A nie wchódź do sądu z sługą twoim; albowiem nie usprawiedliwi się przed tobą żaden żywiący.
4.GDAŃSKA.1881A nie wchodź w sąd z sługą twoim; albowiem nie będzie usprawiedliwiony przed obliczem twoim żaden żyjący.
5.GDAŃSKA.2017A nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt z żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed tobą.
6.PS.BYCZ.1854A-nie wchodź do-sądu, z sługą-Twym; bo, nie usprawiedliwi-się, przed-obliczem-Twojém, żaden żyjący.
7.GÖTZE.1937Nie wchodź w sąd ze sługą Swoim; bo przed Tobą żaden żyjący nie jest sprawiedliwy.
8.CYLKOWNie chodź na sąd ze sługą Twoim, bo nie usprawiedliwi się przed Tobą nikt żywy.
9.KRUSZYŃSKII nie wchodź w sąd ze sługą Twym, albowiem nie będzie usprawiedliwiony przed obliczem Twojem żaden żyjący.
10.ASZKENAZY I nie wchodź w sądy ze sługą Twym, gdyż nie usprawiedliwi się przed Twem obliczem nikt żywy.
11.SZERUDAI nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:2) Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie pozywaj przed sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
14.BRYTYJKANie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą!
15.POZNAŃSKANie wzywaj na sąd sługi Twego, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
16.WARSZ.PRASKANie wzywaj przed sąd Twego sługi, bo nikt z żyjących w Twoich oczach nie jest sprawiedliwy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie chodź na sąd z Twoim sługą, gdyż przed Tobą, nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie pozywaj na sąd swego sługi, Gdyż nikt z tych, którzy żyją, nie okaże się sprawiedliwy przed Tobą!