« Rzym 9:33 List do Rzymian 10:1 Rzym 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BRacia jednak dobra chęć mego serca i modlitwa ku Bogu za Izraelem jest do zbawienia.
2.WUJEK.1923Bracia! chęć serca mego i modlitwa do Boga dzieje się za nie ku zbawieniu.
3.RAKOW.NTBracia, upodobanie mego serca i prośba która jest ku Bogu, za Izraelem jest ku zbawieniu.
4.GDAŃSKA.1881Bracia! przychylna wola serca mego i modlitwa, którą czynię do Boga za Izraelem, jestci ku zbawieniu.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie.
6.JACZEWSKIBracia! I serce moje i modlitwa moja, jaką zanoszę do Boga, mają na celu zbawienie Izraela.
7.SYMONBracia, pożądaniem serca mojego i modlitwą moją do Boga są oni, zbawienie ich.
8.DĄBR.WUL.1973Bracia, pragnienie serca mego i błagalna do Boga modlitwa ma ich zbawienie na celu.
9.DĄBR.GR.1961Bracia, pragnienie serca mego i błagalna do Boga modlitwa ma ich zbawienie na celu.
10.TYSIĄCL.WYD5Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga.
11.BRYTYJKABracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.
12.POZNAŃSKABracia, zbawienie ich jest pragnieniem mego serca i przedmiotem modlitwy do Boga.
13.WARSZ.PRASKABracia, naprawdę całym sercem pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, upodobanie mojego serca jest ku zbawieniu, nadto modlitwa do Boga za Israel.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia! Pragnieniem mojego serca i treścią mojej modlitwy do Boga jest ich zbawienie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bracia! Prawdziwie upodobanie mojego serca i prośba do Boga za Izraelem jest za ich zbawienie.