« Rzym 10:6 List do Rzymian 10:7 Rzym 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo: kto znidzie do głębokości? (Bo) to jest Christusa zmartwych podwodzić.
2.WUJEK.1923Albo kto zstąpi do przepaści? To jest Chrystusa z martwch wywodzić.
3.RAKOW.NTAbo, kto zstąpi do przepaści? To jest Christusa z martwych wyprowadzić.
4.GDAŃSKA.1881Albo kto zstąpi do przepaści? to jest Chrystusa od umarłych wyprowadzić.
5.GDAŃSKA.2017Albo: Kto zstąpi do otchłani? – to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić.
6.JACZEWSKIalbo kto wejdzie do grobu, aby się przeświadczyć, że Chrystus zmartwychwstał?
7.SYMONalbo: Kto zstąpi do otchłani? to jest, Chrystusa z martwych wywieść.
8.DĄBR.WUL.1973Albo: któż zstąpi do przepaści? To znaczy Chrystusa z martwych wywołać.
9.DĄBR.GR.1961Albo: Któż zstąpi do przepaści? to znaczy Chrystusa z martwych wywołać.
10.TYSIĄCL.WYD5oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych.
11.BRYTYJKAAlbo: Kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę.
12.POZNAŃSKAalbo: "Któż zstąpi do otchłani?" - po to, aby Chrystusa wywieść spośród umarłych.
13.WARSZ.PRASKAAlbo: Kto zstąpi do otchłani? – po to, by wyprowadzić Chrystusa spośród umarłych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.albo: Kto zstąpi do podziemnego świata? (To jest wyprowadzić Chrystusa spośród umarłych).
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie myśl: Kto zstąpi do otchłani, to znaczy, aby wyprowadzić Go spośród umarłych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albo: Kto zstąpi do otchłani? To jest, aby Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych.