« 1Moj 41:51 1 Księga Mojżeszowa 41:52 1Moj 41:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A imię wtórego nazwał Ephraim, mówiąc: Dał mi Bóg uróść w ziemi ubóztwa mego.
2.GDAŃSKA.1881A imię drugiego nazwał Efraim, mówiąc: Iż mię rozmnożył Bóg w ziemi utrapienia mego.
3.GDAŃSKA.2017A drugiemu nadał imię Efraim, gdyż mówił: Bóg rozmnożył mnie w ziemi mego utrapienia.
4.CYLKOWA imię drugiego nazwał: Efraim, "gdyż - rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej."
5.KRUSZYŃSKIDrugiemu dał imię Efraim, "bo Bóg mnie zaopatrzył w kraju utrapienia mego".
6.MIESESDrugiego zaś nazwał „Efrajim”, „ponieważ Bóg rozmnożył mnie [hifrani] w kraju biedy mojej”.
7.TYSIĄCL.WYD5A drugiego nazwał Efraim, [mówiąc]: Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli.
8.BRYTYJKAA drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: Rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej.
9.POZNAŃSKADrugiemu dał imię Efraim, gdyż [mówił]: "Bóg uczynił mnie płodnym w kraju mojego nieszczęścia".
10.WARSZ.PRASKADrugiego syna nazwał Efraim [to znaczy: owocodajny], bo mówił: Bóg pozwolił mi być płodnym w kraju mojego utrapienia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A imię drugiego nazwał Efraim, mówiąc: Bóg mnie rozmnożył na ziemi mojej niedoli.
12.EIB.BIBLIA.2016Drugiemu zaś dał na imię Efraim, bo - jak powiedział - Bóg sprawił, że wydałem owoce w kraju mej niedoli.