« Mar 14:1 Ewangelia Marka 14:2 Mar 14:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mówili, nie w święto, aby nie był rozruch między ludem.
2.WUJEK.1923Bo mówili: Nie w święto, aby snadź nie był rozruch w ludu.
3.RAKOW.NTA mówili: Nie w święto, aby rozruch nie był ludu.
4.GDAŃSKA.1881Lecz mówili: Nie w święto, aby snać nie był rozruch między ludem.
5.GDAŃSKA.2017Lecz mówili: Nie w święto, aby czasem nie wywołać rozruchów wśród ludu.
6.SZCZEPAŃSKIMówili bowiem: Nie w dniu świątecznym, aby przypadkiem nie wszczął się rozruch między ludem!
7.GRZYM1936Mówili jednak między sobą: Nie czyńmy tego w święto, żeby lud się nie zbuntował.
8.DĄBR.WUL.1973Mówili jednak: Nie w dzień święty, aby snadź nie doszło do rozruchu między ludem.
9.DĄBR.GR.1961Mówili jednak: Nie w dzień święty, aby przypadkiem nie doszło do zamieszek między ludem.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz mówili: Tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem.
11.BRYTYJKAMówili jednak: Tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem.
12.POZNAŃSKAMówili jednak: - Ale nie w święto, aby nie doszło do rozruchów wśród ludu.
13.WARSZ.PRASKAMówili sobie tak: Byle nie w święto, żeby czasem nie doszło do wzburzenia wśród ludu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówili: Nie w święto, by nie było szemrania ludu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowtarzali sobie jednak: Tylko nie w czasie świąt, aby nie było rozruchów wśród ludu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz mówili: Nie w święto, aby czasem nie było rozruchów wśród ludu.