« Hiob 19:10 Księga Hioba 19:11 Hiob 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozgniewała się na mię zapalczywość jego, i tak mię miał jako nieprzyjaciela swego.
2.GDAŃSKA.1881Nadto zapalił się na mię gniew jego, a policzył mię w poczet nieprzyjaciół swoich.
3.GDAŃSKA.2017Zapłonął przeciwko mnie swoim gniewem i uważa mnie za swego wroga.
4.CYLKOWRozpalił przeciw mnie gniew Swój, a policzył mnie między wrogów Swoich.
5.KRUSZYŃSKIGniew jego przeciwko mnie się zapalił, i obszedł się ze mną, jako z wrogami swoimi.
6.TYSIĄCL.WYD5Zapłonął na mnie gniewem, za wroga mnie swego poczytał.
7.BRYTYJKAUniósł się gniewem przeciwko mniei zaliczył mnie w poczet swoich wrogów.
8.POZNAŃSKAGniewem swym przeciwko mnie zapłonął i między wrogów swoich mnie policzył.
9.WARSZ.PRASKAZapłonął przeciwko mnie gniewem i między swe wrogi policzył.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozpalił przeciw mnie Swój gniew i zaliczył mnie do Swoich wrogów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUniósł się na mnie gniewem i uznał za jednego ze swych wrogów.