« Jan 10:30 Ewangelia Jana 10:31 Jan 10:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Podnieśli przeto kamienie Judowie, aby go kamionowali.
2.WUJEK.1923Porwali tedy kamienie Żydowie, aby go ukamionowali.
3.RAKOW.NTPodnieśli tedy zasię kamienie oni Żydowie, aby go ukamionowali.
4.GDAŃSKA.1881Porwali tedy znowu kamienie Żydowie, aby go ukamionowali.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować.
6.SZCZEPAŃSKI<Znowu> {więc} porwali Judejczycy za kamienie, by Go ukamienować.
7.MARIAWICIPorwali tedy starsi Żydowscy kamienie, aby Go ukamienować.
8.GRZYM1936I znowu porwali Żydzi za kamienie, chcąc go ukamienować.
9.DĄBR.WUL.1973Chwycili tedy Żydzi kamienie, aby go ukamienować.
10.DĄBR.GR.1961Znowu więc chwycili Żydzi kamienie, aby go ukamienować.
11.TYSIĄCL.WYD5I znowu Żydzi porwali za kamienie, aby Go ukamienować.
12.BRYTYJKAŻydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować.
13.POZNAŃSKAJudejczycy znowu chwycili kamienie, aby Go ukamienować.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Żydzi znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi znów chwycili za kamienie, aby Go ukamienować.
17.TOR.PRZ.I wtedy ponownie Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować.