« DzA 24:19 Dzieje Apostolskie 24:20 DzA 24:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo ci sami niech powiedzą, jeśli co we mnie naleźli niesprawiedliwego, gdym stał przed (ich) radą.
2.WUJEK.1923Albo ciż sami niechaj powiedzą, jeźliż we mnie znaleźli jaką nieprawość, gdyż stoję przed radą.
3.RAKOW.NTAbo sami ci niechaj powiedzą, jeśli jakie znaleźli we mnie ukrzywdzenie, gdym stał przed oną ich radą siedzącą.
4.GDAŃSKA.1881Albo niechaj ci sami powiedzą, jeźli we mnie znaleźli jaką nieprawość, gdym stał przed radą;
5.GDAŃSKA.2017Albo niech ci tutaj sami powiedzą, czy znaleźli we mnie jakąś nieprawość, gdy stanąłem przed Radą;
6.JACZEWSKIAlbo i ci sami oskarżyciele niechaj powiedzą, co występnego we mnie upatrzyli, gdym stał przed radą?
7.SZCZEPAŃSKIAlbo niechże ci sami tu powiedzą, co za zbrodnię we mnie znaleźli, gdym stał przed Sanhedrynem;
8.DĄBR.WUL.1973Albo i ci oto niech sami powiedzą, co za nieprawość we mnie znaleźli, gdym stał przed Radą,
9.DĄBR.GR.1961Albo i ci oto niech sami powiedzą, co za nieprawość we mnie znaleźli, gdym stał przed sanhedrynem,
10.TYSIĄCL.WYD5A ci tutaj niechże powiedzą, jakiego przestępstwa dopatrzyli się we mnie, gdy stanąłem przed Sanhedrynem.
11.BRYTYJKAAlbo niechże ci oto sami powiedzą, jaką nieprawość we mnie znaleźli, gdy stałem przed Radą Najwyższą,
12.POZNAŃSKAAlbo tu obecni niechaj powiedzą, jakiego przestępstwa dopatrzyli się u mnie, gdy stanąłem przed sanhedrynem.
13.WARSZ.PRASKACi zaś, zebrani tu, niech ci powiedzą, jakiego to przestępstwa dopatrzyli się sami we mnie, gdy znalazłem się przed Sanhedrynem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo tamci niech sami powiedzą, jeśli znaleźli jakiś występek, gdy stanąłem przed Sanhedrynem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo niech obecni tutaj sami powiedzą, jaką nieprawość znaleźli u mnie, gdy stałem przed Wysoką Radą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albo niech ci to sami powiedzą, czy znaleźli we mnie jakieś bezprawie, gdy stanąłem przed Sanhedrynem,