« DzA 24:21 Dzieje Apostolskie 24:22 DzA 24:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy to Feliks, odłożył im rzekąc: Gdy pewniej wywiem się o tej drodze, a Lisyas Hetman będzie, rozeznam między wami.
2.WUJEK.1923A Felix odłożył je, gdyż pewnie wiedział o téj drodze, mówiąc: Kiedy Tysiącznik Lizyasz przyjedzie, wysłucham was.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy to Felix odłożył im, dostatecznie chcąc się wywiadować około onej drogi, rzekszy: Kiedy Lisyasz Rotmistrz zstąpi rozeznam sprawy wasze.
4.GDAŃSKA.1881A usłyszawszy to Feliks, odłożył sprawę ich, mówiąc: Gdy się o tej drodze dostateczniej wywiem, kiedy tu hetman Lizyjasz przyjedzie, rozeznam sprawy wasze.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Feliks to usłyszał, znając dokładniej tę drogę, odroczył ich sprawę, mówiąc: Rozpatrzę waszą sprawę, kiedy tu przyjedzie dowódca Lizjasz.
6.JACZEWSKIFelix zrozumiał dobrze o co rzecz idzie i przerwał posiedzenie mówiąc: "W dalszym ciągu słuchać was będę, gdy Lizyasz przybędzie".
7.SZCZEPAŃSKIAle Feliks, znając bardzo dobrze tę naukę, odroczył ich sprawę, mówiąc: Gdy trybun Lizyasz zjedzie, rzecz waszą rozstrzygnę.
8.DĄBR.WUL.1973A Feliks, znając dokładnie tę naukę, odroczył ich sprawę mówiąc: Przesłucham was, gdy przybędzie trybun Lyzjasz.
9.DĄBR.GR.1961A Feliks, znając dokładnie tę naukę, odroczył ich sprawę mówiąc: Rozsądzę waszą sprawę, skoro przybędzie trybun Lyzjasz.
10.TYSIĄCL.WYD5Feliks odroczył ich sprawę, znając dokładnie tę drogę. Rozpatrzę waszą sprawę - powiedział - gdy przybędzie trybun Lizjasz.
11.BRYTYJKAA Feliks, który dość dokładnie był obeznany z drogą Pańską, odroczył ich sprawę i rzekł: Gdy dowódca Lizjasz przybędzie, osądzę waszą sprawę,
12.POZNAŃSKAFeliks zaś, który dość dokładnie znał tę naukę, odłożył sprawę i powiedział: "Rozpatrzę waszą sprawę, gdy przybędzie trybun Lyzjasz".
13.WARSZ.PRASKAPonieważ Feliks dość dobrze obeznany z nauką o nowej drodze życia, odroczył dalsze przesłuchanie mówiąc: Rozpatrzę tę sprawę, gdy przybędzie tu trybun Lizjasz.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Feliks, gdy to usłyszał, chcąc dokładnie poznać te nauki, kazał im przyjść później, mówiąc: Kiedy zejdzie tysiącznik Lizjasz, rozpoznam w waszych sprawach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITFeliks, dość dobrze zaznajomiony ze sprawami dotyczącymi Drogi, odroczył sprawę: Gdy przybędzie dowódca Lizjasz, wydam postanowienie w waszej sprawie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Feliks to usłyszał, znając dokładniej to, co dotyczy Drogi, odroczył ich sprawę, i powiedział: Kiedy przybędzie dowódca Lizjasz, rozpatrzę te wasze zarzuty.