« DzA 24:3 Dzieje Apostolskie 24:4 DzA 24:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz abym cię długo niebawił proszę cię, (racz) posłuchać nas krótko jakoś zwykł łaskawie,
2.WUJEK.1923A iżbych cię długo nie bawił, proszę, abyś nas maluczko z łaski swéj posłuchał.
3.RAKOW.NTA iżbych cię długo nie bawił, proszę cię abyś posłuchał nas maluczko wedle twej układności.
4.GDAŃSKA.1881Ale żebym cię długo nie bawił, proszę, abyś nas maluczko posłuchał według zwykłej twojej ludzkości.
5.GDAŃSKA.2017Aby cię jednak dłużej nie zatrzymywać, proszę, abyś nas w swej łaskawości przez chwilę posłuchał.
6.JACZEWSKIBy ci nie zabierać czasu, dozwól łaskawie pokrótce przedstawić sobie rzecz całą.
7.SZCZEPAŃSKIBy cię jednak zbyt długo nie trudzić, proszę, byś w swej łaskawości krótko nas posłuchał.
8.DĄBR.WUL.1973I aby się zbyt długo nie rozwodzić, proszę, byś łaskawie przez chwilę posłuchać nas raczył.
9.DĄBR.GR.1961I aby zbyt długo cię nie trudzić, proszę, abyś łaskawie przez chwilę posłuchać nas raczył.
10.TYSIĄCL.WYD5Aby cię jednak dłużej nie zatrzymywać, proszę, abyś nas łaskawie posłuchał przez chwilę.
11.BRYTYJKALecz aby cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał.
12.POZNAŃSKABy ci jednak nie zabierać zbyt wiele czasu, proszę, byś był łaskaw choć przez chwilę nas posłuchać.
13.WARSZ.PRASKABy jednak nie nadużywać twojej cierpliwości, proszę cię jedynie o chwilę uwagi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale by cię nie zatrzymywać przez dłużej, proszę abyś nas krótko posłuchał w swej zacności.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAby zbytnio cię nie trudzić, proszę, abyś nas pokrótce w swojej cierpliwości wysłuchał.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz aby ci więcej nie przeszkadzać, proszę, abyś nas w swojej życzliwości, krótko posłuchał.